Na een discussie in de gemeenteraad afgelopen donderdag, is besloten dat er alsnog 700 gezonde bomen gekapt worden ten gunste van de uitbreiding van de golfclub.

De gemeenteraad is op 13 januari 2014 akkoord gegaan met het bestemmingsplan Haarzuilens. Dit plan behelst uitbreiding van golfbaan De Haar. Om het plan gestalte te geven is destijds toestemming verleend ruim 700 gezonde bomen te kappen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag stelt mevrouw Sasbrink (PvdD) dit opnieuw ter discussie door middel van het inbrengen van motie 185. Zij vraagt hiermee om een heroverweging wat betreft het kappen van de genoemde bomen. 

Het standpunt van de PvdD is dat het kappen van deze bomen niet past binnen het streven naar een groen en klimaatbestendig Utrecht. 

Hierop vroeg VVD Utrecht zich af waarom deze motie opnieuw werd ingebracht door Sasbrink, er was immers al een beslissing genomen. Gillissen (VVD): “Is er wellicht iets in de situatie veranderd, waardoor de PvdD vraagt om een heroverweging?”

Sasbrink heeft hierop geantwoord dat het lang onduidelijk was of de plannen daadwerkelijk zouden worden doorgevoerd. Pas deze week is in een brief van het college duidelijk geworden dat de plannen gestalte zullen krijgen. VVD Utrecht reageerde hierop met het feit dat er een herplanting van 1060 bomen plaats zal vinden, maar Sasbrink is van mening dat dat helemaal geen vooruitgang is. 1060 jonge boompjes kunnen niet opwegen tegen 700 volgroeide gezonde bomen, omdat ze niet dezelfde zuurstofhoeveelheid zullen produceren.

Bovendien had de golfclub ook als plan om een weiland te transformeren. Sasbrink ziet liever dat dit eerst gebeurt, zodat er gekeken kan worden naar de economische zelfredzaamheid van de golfclub. Zo kan mogelijk onnodige kapping van de bomen voorkomen worden. Ook de PvdA uit zorgen over de financiële draagkracht van de golfclub. Om dit zeker te stellen is het beter wanneer de uitbreiding in twee fases plaatsvindt.

Wethouder van Hooijdonk (GroenLinks) stelde dat het wat haar betreft een hoofd- en hartstrijd is. “Ik ga voor een toename van bomen, niet voor kap. Maar in januari 2014 is door de Gemeenteraad besloten over het bestemmingsplan. Een bewuste afweging. Alles is besproken, zoals financiering en fasering. Daarom heeft de provincie nu uitvoer gegeven. Wat ik ook vind, ik ga deze motie niet steunen.”

GroenLinks vervolgt met de opmerking dat het plan dat ten uitvoer ligt pijn doet. Desalniettemin is de motie te laat. Belangrijk is wel dat de compensatie van gekapte bomen goed in de gaten gehouden moet worden. Nadat de wethouder de partijen is langs gegaan om te horen of ze de motie wel of niet steunen, is het resultaat dat de meerderheid de motie niet steunt. Hiermee is zeker gesteld dat het kappen van de 700 gezonde bomen werkelijkheid wordt.