De toekomst van het Zandpad

De toekomst van het Zandpad

De raamprostitutie is 5 jaar geleden uit Utrecht verdwenen. Alle seksbootjes op het Zandpad zijn weggehaald na verdenking van mensenhandel en slecht toezicht en er zou een nieuw, veilig prostitutiegebied komen. Het is de gemeente echter nog niet gelukt om dit te realiseren.

Een oplossing voor het supermarktprobleem op de Uithof

Een oplossing voor het supermarktprobleem op de Uithof

Wethouder Klaas Verschuure van Ruimtelijke Ordening is bezig met een supermarkt op Archimedeslaan 16 in Rijnsweerd. Dat blijkt uit zijn antwoorden op de vragen van GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard op 16 oktober. Jorrit van Wees, voorzitter van Woonbestuur Cambridgelaan, reageert verheugd op het plan: ‘’De moed voor een supermarkt op De…

Veiligheid boven privacy, of toch andersom?

Veiligheid boven privacy, of toch andersom?

Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV), gevestigd in Utrecht, helpt gemeenten en ondernemers de juiste keuzes te maken op het gebied van cameratoezicht. Rodney Haan is CCV-adviseur en expert op het gebied van cameratoezicht.

Cameratoezicht en veiligheid

Cameratoezicht en veiligheid

Een raadsvoorstel voor een nieuw beleidskader cameratoezicht in Utrecht (2019-2022) is onlangs besproken in een gemeenteraadsvergadering. Gemeente Utrecht heeft een maximumaantal openbare ordecamera’s van 81 vastgesteld, waaronder 78 vaste en drie flexibele.

‘De snorfiets behoort op het fietspad te blijven, verplaatsing naar de rijbaan veroorzaakt meer problemen dan deze maatregel oplost’

‘De snorfiets behoort op het fietspad te blijven, verplaatsing naar de rijbaan veroorzaakt meer problemen dan deze maatregel oplost’

Utrecht is na Amsterdam de tweede gemeente die de nieuwe maatregel 'snorfiets moet naar de rijbaan' vanaf mei 2019 gaat invoeren. De overheid heeft groen licht gegeven om snorfietsers per 1 juli van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen. Brancheorganisaties ANWB, Bovag, Rai Vereniging en Scooterbelang zijn fel tegen het voorgenomen besluit.

GroenLinks wil rookvrije zones in de publieke ruimte in Utrecht

GroenLinks wil rookvrije zones in de publieke ruimte in Utrecht

GroenLinks wil dat het mogelijk wordt om rookvrije zones aan te wijzen in de publieke ruimte rondom rookvrije instellingen. We spreken hierbij onder meer over scholen, ziekenhuizen, sportverenigingen en speeltuinen. GroenLinks raadsleden Marcel Vonk en Janneke van der Heijden hebben hierover begin oktober schriftelijke vragen ingediend bij het college van Burgemeester &…

Extra hulp voor mensen met een LVB in schuldhulpverlening

Extra hulp voor mensen met een LVB in schuldhulpverlening

GroenLinks Utrecht wil dat er extra hulp komt voor mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking) in de schuldhulpverlening, dit omdat ze een kwetsbare groep vormen. Het is belangrijk dat zij als aparte groep hierin extra ondersteund worden, zodat zij gelijke kansen hebben in deze maatschappij.

Van Pop Up Parkings tot P-routes

Van Pop Up Parkings tot P-routes

Op 3 oktober 2018 laat de gemeente met trots weten dat de P-route voor fietsers sinds 2015 flink is uitgebreid en verbeterd. In mei 2015 heeft de gemeente het Actieplan Utrecht Fietst 2015-2020 opgesteld, dit plan is nu in volle gang. “Digitale borden langs de fietspaden in en om het centrum wijzen…

De echte oorzaak van het tekort aan sociale huurwoningen

De echte oorzaak van het tekort aan sociale huurwoningen

COLUMN De inkomensverdeling in Nederland is relatief gelijk en stabiel, maar bij de vermogens wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter. De rijkste 1 procent bezit volgens nieuwe cijfers bijna een derde van het private vermogen, ruim meer dan een jaar eerder, terwijl aan de onderkant de schulden groeien. Vandaag,…

PvdD pleit voor verbod op de jacht van katten in Utrecht

PvdD pleit voor verbod op de jacht van katten in Utrecht

De PvdD stelde begin oktober vragen aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De partij dringt aan op een landelijk verbod op het afschieten van katten en wil hiermee dus ook de jacht op katten in Utrecht stoppen. Minister Carola Schouten legt de verantwoordelijkheid in handen van de provincies en zegt…

Huizenaanbod in Utrecht extreem laag

Huizenaanbod in Utrecht extreem laag

Utrecht heeft het punt bereikt dat het aanbod op de woningmarkt extreem laag is. Nog nooit was het huizenaanbod in Utrecht en omgeving zo laag. Maar liefst 420 huizen hebben te koop gestaan het afgelopen kwartaal, terwijl dat in 2016 in dezelfde periode nog 775 woningen waren. Dat meldt makelaar Brecheisen in…

Naamsverandering De Uithof naar Utrecht Science Park

Naamsverandering De Uithof naar Utrecht Science Park

De gemeente Utrecht wil de naam ‘De Uithof’ officieel laten veranderen in ‘Utrecht Science Park’. Er moet daarmee een eind komen aan de situatie waarin er twee verschillende namen voor het gebied zijn. Onder andere Universiteit Utrecht en het universitair medisch centrum zijn in het gebied gehuisvest. Het voorstel ligt bij de…

Archief