Een groep huiseigenaren met een huis op erfpacht spannen een zaak aan tegen de gemeente Utrecht. Stichting Erfpachters Belang Utrecht (SEBU) vindt dat de huisbezitters onvoldoende geïnformeerd zijn over de rekening waar zij mee geconfronteerd worden. De kosten kunnen 10 duizenden euro’s bedragen en de bewoners hebben weinig tijd om te beslissen.

Honderden Utrechters betalen een huur voor hun koophuis dat op grond staat van de gemeente, de erfpacht. Utrecht behoorde tot een van de weinige gemeenten die zich aan de erfpachtregeling vasthield, maar nu wil Utrecht er van af. De gemeente dringt er op aan dat de bewoners hun erfpacht afkopen.

SEBU heeft tevergeefs geprobeerd om met de gemeente in overleg te gaan en zegt daarom geen andere keus te hebben dan naar de rechter te stappen. Eerder ontdekte de door SEBU ingeschakelde advocaat Eduard de Geer dat het Utrechtse erfpachtsysteem erg nadelig is voor de huisbezitters.
De door de gemeente opgestelde rekenmethode houdt de huurprijzen kunstmatig hoog, ongeacht hoe de woningmarkt zich ontwikkelt. De huur is dan bij aanvang al hoog en kan alleen maar hoger worden, aldus de stichting.
SEBU wil niet alleen een gunstigere regeling voor de huiseigenaren, maar zij wil ook de gemeente verplichten de Utrechtse bewoners beter te informeren over dit soort regelingen.

De erfpachters hebben tot januari de tijd om te beslissen: de grond kopen of de deadline laten passeren, dat betekent echter wel dat de pachtbedragen hoger worden. Het kopen van de grond  kan tussen de 10- en 200 duizend euro’s bedragen.