GroenLinks Utrecht wil dat er extra hulp komt voor mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking) in de schuldhulpverlening, dit omdat ze een kwetsbare groep vormen. Het is belangrijk dat zij als aparte groep hierin extra ondersteund worden, zodat zij gelijke kansen hebben in deze maatschappij.

Mensen met een LVB hebben gemiddeld genomen een kwetsbare arbeidsmarktpositie, daarnaast lopen ze meer risico op schulden, deels samenhangend met hun arbeidsmarktpositie en deels met hun beperking. Dit komt onder andere doordat mensen met een LVB op lange termijn denken moeilijker vinden en gevolgen soms moeilijk in kunnen schatten.  Een extra complicatie daarbij is dat deze twee zaken op elkaar inwerken. Een kwetsbare arbeidsmarktpositie vergroot het risico op schulden en schulden verslechteren op hun beurt de arbeidsmarktpositie. De hoge eisen die schuldhulpverlening doorgaans aan mensen stelt, vormt voor deze groep een extra belemmering. Kortom, het is van groot belang dat er – zeker bij mensen met een LVB – wordt voorzien in een integrale aanpak van schulden en arbeidsmarktbegeleiding.

Er zijn al trainingen voor medewerkers in de schuldhulpverlening om een LVB te herkennen. Het is namelijk zo dat mensen met een LVB vaak vanwege schaamte hun beperking verbergen. In een interview met Julia Kleinrensink (raadslid GroenLinks) vertelt zij: “De meeste mensen met een LVB zijn hiermee gediagnosticeerd. Op zo’n moment krijgen mensen een label. Stel, iemand heeft geen diagnose, dan moet je altijd kijken wat de persoon zelf aankan. Je moet daar dan ook op inspelen om die persoon ondersteuning te bieden.” Hoe die ondersteuning gerealiseerd wordt hangt af van de persoon, zegt Rensink. “Je kunt je afvragen of mensen met een LVB niet structurele hulp nodig hebben”.

Rensink vindt het belangrijk dat er preventief wordt gewerkt, om schuldhulpverlening te voorkomen. “Wat je nu ziet is dat er veel mensen zijn die al een hele hoge schuld hebben voordat een schuldhulpverleningstraject wordt ingezet. Dit komt doordat ze te laat aan de bel trekken of door wachtrijen, dat resulteert in boetes op de schulden. Alles wat je kunt doen, zoals voorlichting, is wat mij betreft heel belangrijk, maar het is moeilijk om in te schatten of je goed preventief hulp biedt. Het is een hele uitdaging om die hulp vorm te geven. Maar dat is wel iets waar meer op ingezet moet worden. Want dat scheelt voor die persoon een hoop, maar ook voor de maatschappij”, aldus Rensink.

Begin 2019 verschijnt de nota van schuldhulpverlening en is de extra hulp voor mensen met een LVB in de schuldhulpverlening een speerpunt. Vanaf hier zal de praktijk uitwijzen wat de beste methode is om mensen met een LVB extra te ondersteunen en voor te lichten wat betreft schulden.