GroenLinks Utrecht wil dat er eisen gesteld worden aan de maximale huurprijs bij de nieuwbouw van studentenhuisvesting. Voor nieuwbouw van midden huurwoningen zijn afspraken gemaakt over de maximale huurprijs per vierkante meter en exploitatieduur. GroenLinks wil dat dit ook gebeurt bij studentenhuisvesting. Dit stelt raadslid Floor de Koning (31) bij het commissiedebat over studentenhuisvesting. Maar hoe wil zij dit gaan realiseren? Ik ging daarover met haar in gesprek.

Hoe kwam u op het idee om een maximale huurprijs in te willen stellen?

‘’Het zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat ik het rapport kreeg van wat er de komende jaren wordt bijgebouwd aan studentenwoningen. Ik heb mij hierin verdiept en ik heb gekeken wat er al is bijgebouwd in het verleden. Ik ben er hierbij achter gekomen dat dit heel vaak studio’s zijn voor ruim 700 euro per maand. Als student onder de drieëntwintig kun je geen huurtoeslag krijgen en kun je dus geen studio van ruim 700 euro per maand veroorloven. Het lijkt mij dus een heel slecht idee om op deze weg verder te gaan. Ten tweede bedacht ik mij dat erover midden huur (huizen met een huurprijs tussen de 710 euro en 950 euro per maand) afspraken zijn gemaakt over de maximale huurprijs per vierkante meter en exploitatieduur. Nu heb ik als idee om ook afspraken te maken voor studentenhuur. Dan zou je moeten denken aan een maximale huurprijs van ongeveer 400 euro. Dit is al een hele slag lager.’’

Waar baseert u, uw standpunt op? Heeft u onderzoek gedaan?

‘’In stukken van de raadsvergadering kon ik de overzichten van alle plancapaciteiten lezen. Daar werden tabellen aangegeven die ik vervolgens heb gegoogeld. Door dit op te zoeken ben ik erachter gekomen wat voor bedragen er worden gevraagd voor huurprijzen van de nieuwbouw van studentenhuisvesting. De stukken zijn verspreid voor het commissiedebat over studentenhuisvesting.’’

Hoe wilt u een maximale huurprijs voor studentenhuisvesting realiseren?

‘’Dat kan dus wat mij betreft op dezelfde manier als hoe wij dat bij midden huur doen. Dus wanneer wij zelf grond hebben als gemeente, kunnen wij zeggen dat wij daar studentenhuisvesting willen. Studentenhuisvesting betekent voor minimaal twintig jaar een maximale huurprijs van 400 euro. Op deze manier kan de grond alleen op deze manier worden geëxploiteerd. Als de grond niet van de gemeente is kunnen wij op een andere manier een maximale huurprijs realiseren. Er wordt dan een anterieure overeenkomst gesloten. Dat houdt in dat er wordt afgesproken dat die grond speciaal gebruikt zal worden voor studentenhuisvesting. Deze afspraken zullen worden gemaakt met de projectontwikkelaar. Hierbij zal dan worden aangegeven, dat wat ons betreft, een studentenhuis niet een studio is van ruim 700 euro, maar een kamer van ongeveer 400 euro. Hierbij zal er dus gelijk rekening worden gehouden bij het bouwen van nieuwe studentenhuizen.’’

Wat zijn de mogelijke belemmeringen om dit te realiseren?

‘’De winsten zijn minder hoog als er op deze manier huizen worden gebouwd, aangezien de huur van deze huizen minder hoog zal zijn. Het zal dus consequenties hebben, maar hier zullen goede afspraken over gemaakt worden. Ik denk zeker dat het mogelijk is om deze afspraken te maken, omdat de afspraken ook al zijn gemaakt voor midden huur.’’

Hoe zorgt u ervoor dat particuliere verhuurders zich ook aan de regels zullen houden?

‘’Mijn standpunt gaat echt alleen over nieuwbouw, omdat er niet zoveel gedaan kan worden aan de huizen die er nu al zijn. Er zijn landelijke regels over het puntensysteem, maar ik zou het erg goed vinden als die regels aangepast zouden worden zodat er in Utrecht niet zo een waanzinnige hoge huurprijs gevraagd kan worden. Er worden namelijk extra punten gegeven in Utrecht en Amsterdam vanwege de schaarsheid in de woningmarkt. Daardoor kan een verhuurder dus veel meer geld vragen voor een heel kleine studio in Utrecht. Wat mij betreft zou dat aangepast moeten worden zodat wij ook iets kunnen doen aan de bestaande gevallen.’’ 

Hoe bent u erachter gekomen dat studentenhuizen zo prijzig zijn? Welke bronnen heeft u gebruikt?

‘’Ik heb simpelweg op de verhuurder site gekeken naar de complexen die opgeleverd zijn. Hier staan de bedragen die voor de nieuw geleverde complexen worden gerekend. Van voorgaande jaren heb ik alleen vergelijkingen van zelfstandige en onzelfstandige kamers. Dit is van belang, omdat er voor onzelfstandige kamers geen hoge huur gevraagd kan worden. Dit staat anders in het puntenstelsel. Het is dus een nieuwe opkomst dat er veel meer nieuwe studio’s gebouwd worden. Deze studio’s zijn voornamelijk zo duur.’’ 

Heeft u nog meer ideeën die kunnen bijdragen bij het oplossen van het tekort aan geschikte huisvesting voor studenten?

‘’Het bijbouwen van studentenwoningen staat op nummer één. Verder hebben wij voorgaande jaren ook veel gedaan aan transformatie van leegstaande gebouwen en kantoorpanden, maar dit lijkt helaas een beetje op te houden. Dit is voor iedereen erg populair en er is niet veel dat nog gesloten gaat worden. Eerlijk gezegd is het dus erg lastig om meer plannen te creëren en focussen wij ons nu vooral op een maximale huurprijs voor de nieuwbouw van studentenhuisvesting.’’