UTRECHT - Inhoudelijke werkgroepen ondersteunen gevraagd en ongevraagd fractieleden van de Gemeente Utrecht. Een voorbeeld hiervan is werkgroep Groen & Stadsnatuur, met als voorzitter Luke Cohlen, die wel wat te zeggen heeft over het ‘grijs’ in Utrecht.

Groen, bomen en planten zijn belangrijk voor het welzijn van de mens. De pas opgerichte werkgroep Groen & Stadsnatuur houdt zich hier dan ook mee bezig. De werkgroep kijkt naar de verwezenlijking van zo veel mogelijk groen in de stad. De vraag hoe iedere stadsbewoner binnen 250 meter toegang kan krijgen tot groen, in een stad die steeds dichter wordt, staat bij hen centraal.

Hoe is deze werkgroep tot stand gekomen?

“De stad Utrecht zal in de toekomst nog meer mensen gaan herbergen, maar de stad zal zelf waarschijnlijk compacter worden dus niet breder. Om klimaatmitigatie en leefbaarheid te stimuleren is meer groen dan de sleutel. Een dergelijke werkgroep bestond nog niet, dus zodoende!”

De werkgroep zit nog in haar beginfase. Jullie hopen te werken naar meer groen en biodiversiteit in de stad Utrecht. Waar begin je met het verwezenlijken van zo’n groot ideaal? Willen jullie inwoners van Utrecht bij de plannen van de werkgroep betrekken?

“Goede vraag! Dit gaat eigenlijk tweedelig. We willen het gemeentebeleid beïnvloeden met de resultaten van onze brainstormsessies, zodat stedelijke verduurzaming op die manier van bovenaf wordt gestuurd. Van onderaf willen we juist participatief en educatief te werk gaan door leuke duurzaamheid gerichte projecten in en mét de buurt verwezenlijken.”

Waarin ondersteunt de werkgroep de fractieleden van GroenLinks en/of het bestuur van gemeente Utrecht?

“Dit doen we, door met een team vrijwilligers bijvoorbeeld, beleidsstukken onder de loep te nemen en hier feedback op te leveren. Het motto is: gevraagd en ongevraagd advies voor GroenLinks Utrecht formuleren.”

Hebben jullie al een idee hoe ‘meer groen’ er in Utrecht uit moet komen te zien? Wat voor ‘groen’ willen jullie in de stad?

“De kwaliteit van groen mag een stuk omhoog, oftewel we willen dat het juiste plantje op de juiste plek staat om zo bijvoorbeeld migratie van bijen te stimuleren. Daarnaast zijn we erg fan van groendaken en stadslandbouwprojecten.”

Hoe ervaar jij op dit moment zelf de verhouding tussen stad en groen in Utrecht?

“De parken zijn natuurlijk erg mooi, maar er is ontzettend veel onbenut potentieel. Plaats groen op grijze plekken! Een positief voorbeeld zijn de bloembakken langs de buslijn bij Rijnsweerd die recent zijn geplaatst. Het kan zo simpel zijn.”

Wat hoop je zelf te bereiken met deze werkgroep?

“Een steentje bijdragen aan een duurzame stad. Dit zie ik persoonlijk door buurtprojecten te stimuleren en ‘’andersdenkenden’’ te laten zien dat er ontzettend veel kansen liggen rondom duurzaam beleid en duurzame innovatie. Groen mag een stuk toffer worden!”