Een deel van de Tweede Kamer wil een helmplicht voor snorfietsers. Een meerderheid in de Kamer is het eens met een pleidooi van 130 artsen dat een helm de verkeersveiligheid vergroot voor deze weggebruikers. Een helmplicht is hier dan onderdeel van.

Bestuurders van snorfietsen, met een blauw kenteken, mogen zonder helm op het fietspad rijden, brommerrijders die een geel kenteken bevatten mogen dit niet. Volgens de artsen is een snorfiets feitelijk een brommer. Een snorfiets mag namelijk 25 km/u rijden en dit is onveiliger dan een fiets. Er komen jaarlijks tientallen mensen om het leven waarbij snorfietsen betrokken zijn, ook zien de artsen veel letsel bij deze ongelukken.

Sinds 14 maart 2016 rijden brommers met een geel kenteken al op de rijbaan. In mei 2019 moeten de snorfietsen de rijbaan op in Utrecht. De Gemeente Utrecht wil dat er dan ook overal een helmplicht gaat gelden, dus ook voor de snorfiets. De meerderheid in de Tweede Kamer is het hiermee eens. Onder andere CDA en ChristenUnie zijn voor een helmplicht. Remco Dijkstra van de VVD is tegen en vraagt zich af wat de volgende stap is: “Een verplichte fietshelm?”

Mensen kunnen dit prima zelf beslissen

SWOV, het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, stelde vorig jaar dat brom- en snorfietsen een relatief groot risico lopen om slachtoffer te worden van een ongeluk. De stichting ziet de laatste jaren een sterke toename van het aantal snorfietsen. Tussen 2015 en 2016 dit aantal namelijk met 30.168 snorfietsen toegenomen. Ook vielen er in 2016 44 verkeersdoden onder brom- en snorfietsen. Dit is 7% van het totaal aantal verkeersdoden in Nederland van dat jaar (629).

Van de oppositiepartijen zijn onder meer SP, GroenLinks, 50PLUS en SGP het eens met het pleidooi van de artsen. Vanuit het oogpunt van veiligheid is een helmplicht belangrijk, aldus Cem Lacin (SP). Bij de PVV is onder andere Roy van Aalst tegen. “Mensen kunnen dit prima zelf beslissen”, zegt van Aalst.

De discussie van de helm voor bestuurders van snorfietsen kwam onlangs al aan de orde in de Tweede Kamer, toen voelde minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hier weinig voor. Maar een meerderheid van de Kamer vindt de argumenten van de artsen zo overtuigend dat er toch een helmplicht moet worden ingevoerd. Onder andere CDA-Kamerlid Von Martels accentueert dat je er de rest van je leven last van gaat hebben als je hoofdletsel oploopt.