Het aantal coffeeshops in Nederland neemt steeds meer af, dit komt door vergunningen die lastig worden weggegeven en illegale praktijken die voorkomen in de coffeeshops. In 2018 telde Nederland 513 coffeeshops, in 2012 waren dit er nog 617. Hiervan staan er twaalf in Utrecht. Amsterdam is de grootste aandeelhouder, namelijk 116. Op dit moment komt de cannabis via de achterdeur van de coffeeshop naar binnen. De overheid en gemeenten vinden dat dit anders moet.

De situatie met cannabis in Nederland ziet er op dit moment zo uit: het roken mag, het kopen wordt gedoogd maar het telen is verboden. Daarom wil het kabinet dat gemeenten gaan experimenteren met wietteelt, gereguleerde wietteelt om precies te zijn. De overheid wil één experiment voor alle gemeente, maar de gemeenten willen meerdere experimenten. Dit komt omdat er in elke stad verschillende soorten problemen zijn met wiet. Limburg wil bijvoorbeeld één bedrijf waar alle wiet vandaan komt, dat bedrijf controleert de THC-waarde en verspreid de wiet over de coffeeshops. In Amsterdam en Utrecht wil de gemeente ‘cannabisclubs’ waar je lid van kan worden. De leden van deze clubs kweken wiet voor eigen gebruik.

In September is in Utrecht een Cannatheek geopend, dit is een winkel waar verschillende hennepproducten verkocht kunnen worden. Volgens de eigenaar, Remo Nijenhuis, is het vooral voor mensen die ziek zijn. ”Het gaat bij ons om supplementen op basis van cannabis. We zien veel mensen die ziek zijn en worden volgestopt met medicijnen. Vaak zie je dan bijwerkingen, bij onze producten zijn die er niet. Onze producten brengen lichaamsstoffen juist weer in balans, waardoor het lichaam weer gaat werken zoals het hoort te werken”, vertelt Nijenhuis.

Het is goed om met elkaar te praten over cannabis

De eerste Cannatheek in Nederland, die lijkt op een apotheek, werd geopend in februari in Enschede. Sindsdien is de vraag naar oliën en crèmes groter geworden volgens Nijenhuis. Cannatheek ziet de voorlichting over cannabis als een belangrijke taak, omdat de cannabis in coffeeshops – volgens Nijenhuis – ongereguleerd is en je dus niet weet wat je krijgt. “Wij denken dat als je cannabisproducten goed gebruikt, het je lichaam kan helpen. Het zorgt weer voor balans, en dat doet een jointje juist niet. Het is  goed om met elkaar te praten over cannabis.”

Het idee van het kabinet dat in zes tot tien gemeenten uitgevoerd gaat worden gaat vier jaar duren. In het regeerakkoord waren er al afspraken gemaakt en de regering heeft de plannen nu verder uitgewerkt. In de gemeenten die meedoen mag vier jaar lang hennep worden geproduceerd en geleverd aan coffeeshops. Na de test komt er een afbouwfase van een half jaar. Een adviescommissie buigt zich nog over de exacte vorm van het experiment en welke gemeenten eraan mee gaan doen.

Het zorgt voor balans

Het experiment met staatswiet ligt politiek erg gevoelig, ook binnen de coalitie. ChristenUnie en het CDA zijn geen voorstander en vinden eigenlijk dat het kabinet moet investeren in het voorkomen van drugsgebruik. Het duurt nog even voordat het experiment start. Gemeenten die mee willen doen, kunnen zich in de eerste helft van 2019 aanmelden. Daarna kijkt de adviescommissie welke kandidaten het best uit de verf komen. Hun advies volgt in de tweede helft van het jaar.