Het klimaat leeft enorm onder de jongeren. Er heeft in Den Haag en in Nijmegen al een klimaatmars plaatsgevonden. De volgende is op 10 maart in Amsterdam. Bij de klimaatmarsen zijn ook een hoop scholieren van de partij. Zij willen hun stem laten horen aan de Tweede Kamer, omdat volgens de leerlingen het klimaatbeleid beter moet. Veel scholieren demonstreren zonder toestemming van hun school, omdat er niet altijd even veel begrip is vanuit het schoolbestuur.

Aandacht voor duurzaamheid op school
Volgens de Utrechtse communicatieadviseur op het gebied van duurzaamheid, Herman Radstake, hoort dat anders. Hij zegt dat school een goede plek is om bewustwording te creëren voor het klimaat. ‘Je zou bijvoorbeeld lessen kunnen geven over energiebesparing, zuinig omgaan met energie, afval en de effecten daarvan.’ Radstake bepleit meer vaste aandacht voor duurzaamheid en het klimaat in het onderwijs. ‘Scholen moeten de leerlingen feitelijke informatie geven, uitleggen wat de problemen zijn en welke oplossingen worden gezocht.’ Radstake zegt dat de leerlingen zelf mogen weten wat ze met de informatie doen, maar dat ze wel horen te weten waar het over gaat. ‘Er dient kennis gegeven te worden.’
De duurzaamheid in het onderwijs verwerken lijkt nu alleen nog niet zo op te schieten. ‘Er is geen ruimte in het huidige curriculum. Er zijn vaste pakketten en vaste boeken. Wel wordt er gewerkt aan een nieuw curriculum, waarbij er meer aandacht is voor het milieu.’

Rol van de overheid
Herman vindt ook dat het kabinet kan bijdragen aan meer aandacht voor duurzaamheid en het klimaat. ‘Het kabinet kan het niet allemaal zelf doen, maar ze moeten de bewustwording wel stimuleren door duurzame maatregelen te treffen. Ze kunnen zorgen dat de bewustwording meer op gang komt, ook binnen het onderwijs.’ Herman is van mening dat het klimaat door de overheid wat serieuzer genomen moet worden. ‘Niet alleen zeggen, maar ook doen.’

Groene school
Een school waar het klimaat al hoog op de agenda lijkt te staan is het Wellantcollege in Utrecht. Het Wellantcollege noemt zichzelf een ‘groene school.’ Volgens de site leer je op deze vmbo-school veel over onder andere duurzaamheid en milieu. Dat is dan ook te merken aan de uitstraling van het schoolgebouw: er liggen 465 zonnepanelen en 6 zonnecollectoren op het dak.