De gemeente wil dat de Ooster- en Westerkade opnieuw worden ingericht, zodat er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers. De twee kades krijgen nieuwe bestrating, nieuwe verlichting en meer bomen. Daarnaast gaat de spooronderdoorgang op de Westerkade definitief dicht voor autoverkeer. Het plan voor het inrichten van de kades en het afsluiten van de spooronderdoorgang zal in 2020 van start gaan.

De gemeente wil de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker maken voor de bewoners en bezoekers met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Er worden met de herinrichting minimaal elf parkeerplaatsen verwijderd, waardoor er meer ruimte ontstaat. Het uiteindelijke doel van de gemeente en omwonenden is dat er helemaal geen auto’s meer aan de waterkant staan. Dit wordt mogelijk gemaakt door bewoners van de kades korting te geven op garage-abonnementen. Als de parkeerdruk hierdoor lager wordt, kunnen er meer parkeerplaatsen verdwijnen en worden de kades een nog prettigere plek om te wonen volgens de omwonenden.

Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van het ontwerp voor de herinrichting. Daarna lag het herinrichtingplan, inclusief de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van de spooronderdoorgang Westerkade, ter inzage bij de gemeente. Er zijn 31 reacties binnengekomen op het plan. In de reacties wordt vooral gesproken over het parkeren van auto’s en fietsen, de inrichting met groen, verlichting en het beheren van de kades. Bewoners vinden dat er actie moet worden ondernomen rondom deze onderwerpen en vinden de herinrichting dus een goed plan. Deze reacties zijn verwerkt in de zogenoemde reactienota. Hierin staat welke binnengekomen reacties op het ontwerp worden meegenomen in de verdere uitwerking en uitvoering. Op basis van het vastgestelde ontwerp en de reactienota wordt een inrichtingsplan uitgewerkt. Een aantal ideeën en suggesties van indieners worden hierin meegenomen. De gemeente bepaalde welke ideeën er worden meegenomen. Belanghebbenden worden bij de verdere uitwerking betrokken.

Aanleiding

Utrecht groeit naar 400 duizend inwoners in 2028. Dit gebeurt vooral door zogenaamde inbreiding; woningbouw in de bestaande stad. De inbreiding gebeurt op een gezonde manier. Hierbij ligt, volgens de gemeente, de focus op bewegen, welbevinden, perspectief op wonen, werken en duurzaamheid. Er zijn de afgelopen jaren behoorlijk veel veranderingen in de omgeving van de Ooster- en Westerkade doorgevoerd, maar de kades worden nog steeds grotendeels gebruikt als parkeergelegenheden. Dit wil de gemeente veranderen.

Doordat de stad groeit, groeit de mobiliteit ook. Utrecht kiest ervoor om meer ruimte aan voetganger en fietser te geven, zodat de mobiliteit binnen de beschikbare ruimte op een gezonde manier kan groeien. In het Centrum, waar de Ooster- en Westerkade onderdeel van zijn, is de leefbaarheid van het grootste belang. Hier zijn de fietsers en vooral voetgangers de hoofdgebruikers en krijgen dus de hoogste prioriteit. Hier rijdt auto- en vrachtverkeer alleen naar een eindbestemming en is ‘te gast’.