De Ooster- en Westerkade worden opnieuw ingericht, zodat er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers. De twee kades krijgen nieuwe bestrating, nieuwe verlichting en meer bomen. Naast dit gaat de spooronderdoorgang op de Westerkade dicht voor autoverkeer.

De gemeente wil de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers, door meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers.

Er worden met de herinrichting minimaal elf parkeerplaatsen verwijderd, waardoor er meer ruimte ontstaat. Het uiteindelijke doel is dat er helemaal geen auto’s meer aan de waterkant staan. Dit wordt mogelijk gemaakt door bewoners van de kades korting te geven op garage-abonnementen. Als de parkeerdruk hierdoor lager wordt, kunnen er meer parkeerplaatsen verdwijnen en worden de kades een nog prettigere plek om te wonen.

Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van het ontwerp voor de herinrichting. Daarna heeft het plan ter inzage gelegen bij de gemeente, samen met de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van de spooronderdoorgang Westerkade. Er zijn eenendertig reacties binnengekomen op het plan. In de reacties wordt vooral gesproken over het parkeren van auto’s en fietsen, de inrichting met groen, verlichting en het beheren van de kades. Deze reacties zijn verwerkt in de zogenoemde reactienota. Hierin staat welke binnengekomen reacties op het ontwerp worden meegenomen in de verdere uitwerking en uitvoering. Op basis van het vastgestelde ontwerp en de reactienota wordt een inrichtingsplan uitgewerkt. Een aantal ideeën en suggesties van indieners worden hierin meegenomen. Belanghebbenden worden bij de verdere uitwerking betrokken.

Aanleiding

Utrecht groeit naar 400.000 inwoners in 2028. Dit gebeurt vooral door zogenaamde inbreiding; woningbouw in de bestaande stad. De inbreiding, het bouwen binnen bestaande bebouwing, gebeurt op een gezonde manier. Hierbij ligt de focus op bewegen, welbevinden, perspectief op wonen, werken en duurzaamheid. Er heeft de laatste jaren inbreiding plaatsgevonden in de omgeving van de Ooster- en Westerkade, maar de kades worden nog steeds merendeel gebruikt als parkeergelegenheden. Dit wil de gemeente veranderen.

Doordat de stad groeit, groeit de mobiliteit ook. Utrecht kiest ervoor om meer ruimte aan voetganger en fietser te geven, zodat de mobiliteit binnen de beschikbare ruimte op een gezonde en kwalitatief hoogwaardige manier kan groeien. In het centrum, waar de Ooster- en Westerkade onderdeel van zijn, is de verblijfskwaliteit van het grootste belang. Hier zijn de fietsers en vooral voetgangers de hoofdgebruikers en krijgen dus de hoogste prioriteit. Hier rijdt auto- en vrachtverkeer alleen naar een eindbestemming en is ‘te gast’.

Het plan voor het inrichten van de kades en het afsluiten van de spooronderdoorgang zal in 2020 van start gaan.