Samen met de drie andere grote gemeenten uit de G4 (Rotterdam, Amsterdam en Den Haag) heeft de gemeente Utrecht een brief verstuurd naar de Tweede Kamer met daarin een verzoek om extra maatregelen te nemen tegen het omstreden Cornelius Haga Lyceum. De aanleiding voor de gemeente Utrecht om hier aan mee te doen waren de signalen dat de in Amsterdam gevestigde school ook in Utrecht ouders probeerden te interesseren.

Het Haga Lyceum in Amsterdam ligt onder vuur nadat bekend werd dat de AIVD de school in de gaten houdt omdat personeel binnen de organisatie mogelijk banden hebben met terroristische groeperingen. Omdat de school nu wil uitbreiden en zich ook in Utrecht wil gaan vestigen, trekken de gemeenten samen aan de bel.

Vanuit de gemeente Utrecht is de brief ondertekend door burgemeester van Zanen en wethouder van onderwijs Klein. De aanleiding van deze brief is de melding van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) aan de burgemeester van Amsterdam. Deze melding bevat volgens de G4 , zeer verontrustende signalen’ over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

De G4 geven in de brief aan dat islamitische scholen in de behoefte voorzien van leerlingen en ouders en dat ze gewaardeerd worden om hun kwaliteit van het gegeven onderwijs. De G4 benadrukt dat elke vorm van bijzonder onderwijs , ook in de meer orthodoxe variant, kan rekenen op de grondwettelijke bescherming van de overheid. Dit wordt een ander verhaal wanneer het onderwijs antidemocratisch wordt, de rechtstaat ondermijnd wordt en er banden zijn extremistische organisaties.

De gemeenten geven aan dat ze de signalen die ze hebben ontvangen hebben van de AIVD en NCTV beschouwen als onacceptabel. Kinderen zouden beïnvloed worden door een aantal bestuurders en medewerkers die al jaren banden hebben met een terroristische organisatie of zich op een andere manier bezig houden met jihadistisch extremisme.

Omdat de school zich nu ook in Den Haag en Utrecht wil vestigen is er volgens de G4 geen andere optie mogelijk dan ingrijpen. De gemeenten vragen de Tweede Kamer om in het kader van het lopende onderzoek geen nieuwe aanvragen omtrent vergunningen en subsidies in behandeling te nemen van leidinggevenden en ander invloedrijk personeel. Ook zou een onderzoek moeten worden ingesteld door het FIOD, aangezien mogelijk sprake is van belastingfraude bij het verkrijgen van inkomsten.

De gemeente Amsterdam heeft het schoolbestuur al eerder op het matje geroepen en verzocht op te stappen. Deze week hebben verschillende islamitische organisaties dit zelfde verzocht, deze oproep werd onder andere ondertekend door de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO).

 

Vragen over dit nieuwsbericht? Mail dan naar utrechtoostsvj@gmail.com