Op vrijdag 5 oktober was de aftrap van Buitengewoon, een samenwerking tussen Facilicom Group en de gemeente Utrecht. Buitengewoon biedt kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Buitengewoon is een sociale onderneming die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen. Denk hierbij aan jongeren zonder diploma die geen werk hebben, alleenstaande ouders in de bijstand en mensen die pas net in Nederland zijn. Dit doen ze door middel van leer- en werktrajecten. Buitengewoon is opgericht door de bedrijven Albron, Trigion, Gom, Incluzio en Facilicom Solutions, die samen Facilicom Group vormen. Facilicom Group heeft in totaal meer dan 30.000 banen.

Buitengewoon wilt ervoor zorgen dat de afstand tot de arbeidsmarkt verdwijnt door mensen die moeilijk aan een baan komen een baan te geven. De voorwaarde is wel dat diegene echt willen werken. Buitengewoon richt zich op wat mogelijk is en niet op eisen waar iemand aan moet voldoen. Buitengewoon kijkt naar wat iemand nodig heeft om weer aan het werk te kunnen en samen werken ze aan een plan. Eerst maken ze iemand weer klaar om te gaan werken. Daarna volgt een periode van stage en waarin mensen leren waar hun kwaliteiten liggen waarna ze in dienst komen van Buitengewoon. Het doel is om het eerste jaar minimaal 40 banen aan Utrechters aan te bieden.

Buitengewoon is niet het enige bedrijf waar de gemeente Utrecht de samenwerking mee is aangegaan. Zo werken ze ook samen met UB Groep. U-stal, dat onderdeel is van UB Groep, beheert een groot aantal fietsenstallingen, buurtstallingen en fietstrommels in Utrecht, in opdracht van de afdeling Parkeren van de gemeente Utrecht. U-stal biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.