Bij NS-station Leidsche Rijn komen drie nieuwe woontorens, een verticaal dorp, genaamd MARK, waarvan de hoogste toren 140 meter hoog wordt. Daarmee is dit het eerste gebouw in Utrecht dat hoger wordt dan de Domtoren (112 meter) en hierdoor ook direct het hoogste gebouw van Utrecht. De twee andere torens van dit verticale dorp worden 80 en 100 meter hoog. In 2023 moet de bouw voltooid zijn.

Niet hoger bouwen dan de Dom was lang een ongeschreven regel in Utrecht. Al eerder, in 2010, leek hier een einde aan te komen door de plannen voor een 262 meter hoge woontoren, genaamd Belle van Zuylen. In januari 2010 blies de toenmalige bouw wethouder Harrie Bosch het oude plan voor die locatie af. Vanwege de economische crisis vond Utrecht de risico’s te groot om ontwikkelaar Burgfonds daar de 262 meter hoge toren Belle van Zuylen te laten neerzetten. De half miljard euro kostende toren van architect Pi de Bruijn had de hoogste van het land moeten worden. Veel bewoners reageerden destijds opgelucht op het afgeblazen plan. Zo’n hoog gebouw paste niet bij een stad die lang als norm had om niet hoger te bouwen dan de Dom. Burgfonds bood in 2004 zelf aan de Belle van Zuylen op die plek te bouwen. Tegenstanders spraken van een gigantische toren die op 60 kilometer afstand nog te zien zou zijn en de openheid van het Groene Hart zou aantasten.

Nu de Utrechtse woningmarkt in een stijgende lijn zit, is het taboe rondom het hoger bouwen dan de Dom afgezwakt. Het mag wel, maar niet gek veel hoger. Dit werd beaamd door wethouder Klaas Verschuure. In een citaat van website Utrecht zegt hij: “We realiseren ons allemaal dat áls we iets bouwen dat hoger is dan de Domtoren, dat het ook écht iets bijzonders moet worden. In de plannen voor het ‘verticale dorp’ komen verschillende aspecten van het gezond stedelijke leven samen. Mensen kunnen hier wonen, er is ruimte voor een restaurant, aan de voet komt een stadsbos en in de top van het hoogste gebouw een uitkijkpunt.”

De drie torens krijgen een verlichte ‘kroon’ die moet refereren aan de geschiedenis van Leidsche Rijn als tuinbouwgebied. In deze kronen worden tuinbouwkassen geplaatst, waarin op grote schaal stadslandbouw wordt toegepast voor consumptie voor de bewoners en omwonenden. Hiermee wordt bijgedragen aan het verduurzamen van de voedselketen in de stad. Er komen ongeveer 1.125 huur- en koopwoningen met patio’s en groene binnentuinen. 60 procent van deze woningen worden sociale huurwoningen, middenklasse huurwoningen en zorgwoningen. Op verschillende niveaus in de torens kunnen bewoners elkaar ontmoeten, sporten en ontspannen. In het complex komen fitnessfaciliteiten en een jet-stream zwembad. In de hoogste toren komt een rooftopbar met uitkijkpunt op een glazen balkon, dat openbaar toegankelijk is. In het hart, tussen de gebouwen in, komt een klein, openbaar stadsbos. Er komt ook een ruime fietsenstalling met 3.500 fietsparkeerplekken, deelfietsen en e-bikes. Voor de bewoners zijn er honderd deelauto’s beschikbaar. MARK wordt een dorp met veel ruimte voor ontmoeting en ontspanning voor de bewoners en eventuele bezoekers.