De gemeente Utrecht heeft in 2014 betaald parkeren in tuindorp ingevoerd. Dit leverde veel kritiek op van bewoners en winkeliers. Er kwamen reacties dat betaald parkeren niet de juiste oplossing is.

Het betaald parkeren is ingevoerd, omdat er veel last was van parkeeroverlast. Dit is vooral in de nacht en ochtenduren. De gemeente gaf hiervoor als reden dat er teveel geparkeerd werd in Tuindorp, hierdoor is ervoor betaald parkeren gekozen. Het beleid van het parkeren houdt in dat je moet betalen wanneer je parkeert. Er zijn verschillende zones met parkeertarieven. Tuindorp valt in zone B1 dit betekent dat ze een uurtarief hebben van 2,58 euro, het is hier per parkeerrayon verschillend op welke tijden je moet betalen. Wel is het in de meeste gebieden betaald parkeren van zes tot elf uur in de ochtend.

Toen de beslissing voor betaald parkeren genomen was waren bewoners en de winkeliers erg kwaad, omdat zonder overleg met hun betaald parkeren werd ingevoerd. Ook gaven ze aan dat problemen nu niet opgelost werden maar juist verlegd en vonden ze dat er geld uit de zak van bewoners werd geklopt, de winkeliers uit Tuindorp waren bang voor omzetverlies. Na moeizaam overleg is betaald parkeren ingevoerd van zes tot elf uur in de ochtend. Op dit moment zijn er geen geluiden meer binnengekomen dat de bewoners en winkeliers er niet mee eens zijn, aldus Fien van Walbeek secretaresse van de wijkraad Noordoost. De winkeliers van winkelcentrum de Gaard hebben er niet zoveel last van, uit het passantenonderzoek van Strabo is gebleken dat, 22 procent lopend komt, 48 procent met de fiets, 28 procent met de auto en 2 procent met het openbaar vervoer. De maatregel betaald parkeren heeft daarom niet zoveel invloed op de omzet. Het winkelcentrum doet zelf ook veel aan het voorkomen van parkeeroverlast, zo zijn ze op dit moment met een verbouwing bezig, waardoor er 83 parkeerplekken bijkomen voor de winkeliers en bewoners.

Met het beleid van betaald parkeren is bereikt dat mensen die lang willen parkeren overwegen of ze er lang gaan staan of niet, omdat anders de kosten hoog oplopen. Hiermee bereik je weer dat de langparkeerder geweerd worden en dat er voor mensen die voor een korte tijd moeten parkeren eerder plek is. Kortom je gaat parkeeroverlast tegen.

Betaald parkeren is dus een oplossing, om parkeeroverlast tegen te gaan. Hierdoor heeft de gemeente de mobiliteit van de stad meer onder controle, maar het CDA was zeer teleurgesteld. Het betaald parkeren is ingevoerd zonder draagvlakmeting, de bewoners waren hier verontwaardigd over. Na overleg is er toch nog rekening gehouden met de inwoners en is de tijd korter van het betaald parkeren, maar volgens het CDA was betaald parkeren het laatste redmiddel. Er had eerst gekeken moeten worden naar andere oplossingen die de bewoners hebben aangegeven zoals: extra parkeerplekken, blauwe zones of herinrichting. Hier is geen gehoor aangegeven, omdat dit duurder is. Het betaald parkeren is ingevoerd, omdat het grootste deel van de politieke partijen in de gemeente het een goede oplossing vond om de overlast tegen te gaan, er is alleen geen rekening gehouden met de meningen van de inwoners. Eigen inwoners worden benadeelt, doordat ze moeten betalen. Voor de ene partij is het dus een oplossing, maar voor de ander niet.