Gemeente Utrecht wil snorfietsen op de autorijbaan laten rijden. Het plan om dit in mei 2019 te realiseren en daarmee de fietspaden vrij van snorfietsen te maken, loopt echter vertraging op. De commissie Beheer Inrichting Gebruik (BInG) bestaande uit onder anderen de politie en de brandweer heeft haar zorgen over de inhoud van het plan uitgesproken.

In de huidige situatie rijden snorfietsen in Utrecht op de fietspaden. In oktober dit jaar meldde de gemeente hiervan af te willen stappen. Snorfietsen met een blauw kenteken en brommers met een geel kenteken worden voortaan op de autorijbaan verwacht. Dit zou de doorstroming en verkeersveiligheid ten goede komen. Er moet op deze manier meer ruimte komen voor fietsers op het fietspad. Veel fietspaden zijn nu druk. Snorfietsen veroorzaken een hinder voor fietsers door de omvang en snelheid. Daarnaast levert het voor fietsers een schonere lucht op. Fietsers ervaren overlast van de uitlaatgassen, met name als snorfietsen stilstaan bij het stoplicht. De gemeente wil dat mensen op een veilige en gezonde manier door de stad kunnen fietsen.

Bij het aanwijzen van wegen waarop de snorfiets op de rijbaan gaat rijden, weegt de veiligheid van de bestuurder van de snorfiets mee. Vrijliggende fietspaden liggen bijna altijd naast wegen waarvoor een 50 kilometer per uurregime geldt. Landelijk is bepaald dat dit plan tot gevolg heeft dat er voor gebruikers van snorfietsen in de toekomst een helmplicht gaat gelden. Het uitgangspunt is, gezien de wettelijke mogelijkheid voor het verkeersbesluit, dat de snorfietsgebruiker met helm op deze wegen veilig kan rijden.

De commissie BInG stemt niet in met het verkeersbesluit zoals het plan door de gemeente werd voorgelegd. De commissie heeft nog een aantal zorgen en vragen bij het concept-verkeersbesluit. Hierbij gaat het onder andere over: het snelheidsverschil tussen snorfietsers en overig verkeer op de rijbaan, de verplaatsingen van en naar het fietspad en vertragingen voor de aanrijdtijden van het openbaar vervoer.
De gemeente schrijft in haar raadsbrief dat het doorlopen van een zorgvuldig proces belangrijk is. Daarom is besloten om hiervoor meer tijd te nemen en alle beschikbare gegevens en afwegingen opnieuw te bekijken. Daarnaast wordt een extern bureau om een second opinion gevraagd. De resultaten hiervan licht de gemeente graag toe tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.

De eerdere plannen worden aangepast. Naar verwachting is de second opinion in het eerste kwartaal van 2019 afgerond. Op basis hiervan bereid de gemeente een nieuw verkeersbesluit voor. Vervolgens wordt er opnieuw aan de commissie BInG en belangenorganisaties om advies gevraagd.  Het uitgangspunt is dat B&W voor de zomer een besluit neemt over het voorgenomen verkeersbesluit. De uitvoering van het verkeersbesluit gaat naar alle waarschijnlijkheid in het derde kwartaal van 2019 van start, waarbij voor het einde van 2019 de snorfietsen daadwerkelijk naar de rijbaan worden verplaatst.