Sinds deze week kunnen alle inwoners van de gemeente Utrecht die een huurachterstand hebben een huisbezoek verwachten van het buurtteam en de woningcorporatie. Er staan ongeveer 100 huisbezoeken per maand gepland. Het doel is om mensen in een vroeg stadium te ondersteunen bij financiële problemen, zodat schulden niet verder oplopen en andere problematiek wordt voorkomen. Op een bijeenkomst van alle partijen die meewerken is de aanpak verder toegelicht.

Uit onderzoek in 2017 bleek al dat 8 procent van de inwoners van Utrecht problematische schulden heeft. Wethouder Linda Voortman reageert hierop bij de presentatie van de nieuwe aanpak: “We willen dat Utrechters kunnen rondkomen en meedoen. Daarom is het belangrijk dat zij schuldenvrij zijn. Deze samenwerking is daar een belangrijke stap in. Zo kunnen we Utrechters met schulden actiever benaderen en sneller helpen”.

De nieuwe aanpak komt voort uit een pilot die halverwege 2016 werd gestart in de wijken Overvecht en Kanaleneiland-Zuid. Volgens de gemeente was het een succes; totaal kregen 209 huishoudens bezoek. Veel bewoners waren positief over de aangeboden hulp en er werden huurachterstanden opgelost. Daarnaast werden op andere terreinen problemen zichtbaar en kon er ondersteuning worden aangeboden.

Susan Renes reageert namens de woningcorporaties enthousiast op de uitbreiding naar de hele stad: “We zijn onze samenwerking met de gemeente en de buurtteams in een paar wijken begonnen. Dat we nu in de hele stad er vroeg bij kunnen zijn bij huurachterstanden vinden we geweldig. Hiermee voorkomen we dat onze huurders in ernstige problemen komen.” In de gemeente Utrecht is er een dalende trend zichtbaar in uit huiszettingen door een huurachterstand: 75 ontruimingen in 2017 tegenover 107 ontruimingen in 2016.

Ook maakte de gemeente bekend dat in Ondiep vroegsinalering niet alleen meer gaat over huurachterstand, maar ook over betaalachterstanden in de zorgverzekering, energierekening, waterrekening of de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Hiervoor wordt onder andere samengewerkt met Eneco, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid en BghU. Ook Vitens besloot aan te sluiten: “Drinkwater is tenslotte een eerste levensbehoefte. Vroeg signaleren van schulden, om hulp te bieden, is belangrijk en daar werken wij graag aan mee”, aldus Anneke Veldman-Kalma. Ook hier gaat het om een pilot die bij positieve resultaten in de hele stad wordt toegepast.