Sinds 28 september 1919 hebben we in Nederland actief kiesrecht voor vrouwen! Dat is dit jaar precies honderd jaar geleden. Daarom gaan buurtbewoners in Utrecht met elkaar in gesprek over vrouwenkiesrecht, op initiatief van Utrecht in Dialoog. Wat betekent het voor Utrechtse vrouwen om te kunnen stemmen?

Kiesrecht is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend als hier in Nederland, waar we dit jaar 100 jaar actief vrouwenkiesrecht vieren. Er is een motie ingediend door Utrechtse gemeenteraadsleden om dit jaar in de hele stad aandacht te besteden aan vrouwenkiesrecht. Dat is dan ook de reden dat afgelopen woensdag 8 Utrechtse bewoners samen kwamen om met elkaar te praten over vrouwenkiesrecht. Dit gesprek is georganiseerd door ‘Utrecht in Dialoog’. De opkomst was divers: er waren vrouwen aanwezig uit Suriname, Armenië, Turkije, Ghana, Iran en Nederland.

Een aanwezige studente, oorspronkelijk afkomstig uit Ghana, is ontzettend dankbaar voor haar kiesrecht hier in Nederland. Ze is net achttien geworden, en vastbesloten haar stem uit te brengen bij de eerstvolgende verkiezingen.

Maar niet iedereen is zo dankbaar. Veel van de aanwezige vrouwen voelen zich niet gehoord. Ze hebben veel te maken met armoede en schulden. Ze vinden het onbegrijpelijk dat partijprogramma’s hun beloftes niet altijd nakomen.

Een gevolg van dit gevoel is dat veel vrouwen niet gaan stemmen. Ze hebben het gevoel dat het toch niets uitmaakt, en dat ze nooit een verschil zullen uitmaken.

Lambert van Elk, een van de aanwezige vrijwilligers, geeft de deelnemers mee dat het belangrijk is dat je zelf in actie dient te komen om invloed te krijgen. May is een van de vrouwen die vóór dit dialoog niet stemde. Zij heeft aan de hand van dit gesprek besloten te stemmen op een partij die opkomt voor betaalbaar onderwijs, voor kinderen van onbemiddelde ouders.