Utrecht Oost is in 2018 volop in ontwikkeling. Veel bouwprojecten staan er dit jaar op de planning zoals herinrichtingen en nieuwbouwprojecten. Ook worden de laatste wijkambities die in 2013 zijn vastgesteld dit jaar verder uitgewerkt.

In 2013 zijn de wijkambities 2014-2018 voor de wijk Oost tot stand gekomen. Daarbij zijn drie wijkambities vastgesteld die betrekking hebben op mobiliteit, karakter van de wijk en veiligheid. Deze drie wijkambities zijn in de afgelopen jaren uitgewerkt en zullen in 2018 verder uitgewerkt worden.

In 2018 zal de mobiliteit in Oost verbeterd worden door verschillende straten in te richten als 30 km/uur-gebied. In Oost gaat het om de straten Oude Houtensepad, Kovelaarstraat en Albatrosstraat. De gemeente wil in 2018 ook veel doen aan fietsroutes. Fietsroutes naar de Uithof moeten verbeterd worden. Naast de fietsroutes wordt er door de gemeente in 2018 ook gekeken naar realisatie van extra fietsparkeerplekken. Volgens bewoners is er veel overlast van fietsen in de woonstraten. Een project waar al langer aan gewerkt wordt om de mobiliteit is Oost te verbeteren is de aanleg van de Uithoflijn. Deze tramverbinding tussen de Uithof en Utrecht centraal zal in 2018 openen. Wanneer de Uithoflijn open gaat kan U-OV nog niks over zeggen. Inmiddels is U-OV bezig met testritten van de Uithoflijn.

In 2018 wil de gemeente zeer gewaardeerde karaktertrekken van Oost behouden en versterken. Een onderdeel hiervan is de herinrichting van de Burgermeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. ‘Het is allemaal wat gedateerd en een beetje een rommeltje. We willen toe naar een moderne leef en winkelstraat,’ zegt Adriaan van Doorn, projectleider van de herinrichting. De ontwikkeling van de herinrichting wordt samen met de bewoners ontwikkeld. Op basis van wensen van de bewoners en de gemeente wordt er een ontwerp gerealiseerd. Ook de singels worden in 2018 verbeterd, de Maliesingel en Wittevrouwensingel worden heringericht. Volgens de gemeente worden beide singels mooier, veiliger en ruimer voor fietsers en voetgangers. Wanneer er wordt begonnen met de werkzaamheden is nog niet bekend. Een andere straat die in 2018 wordt heringericht is de Maliebaan. De gemeente is op dit moment aan het kijken naar vier plannen waarvan er een uitgewerkt gaat worden.

Naast de drie wijkambities staan er nog enkele andere grote bouwprojecten op de planning voor 2018. Vooral op de Uithof wordt veel gebouwd in 2018. Zo opent Hogeschool Utrecht een nieuw gebouw aan de Heidelberglaan en wordt er gestart met de bouw van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. Ook opent in 2018 het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie op de Uithof. In 2018 worden ook weer veel nieuwe studentenhuisvestingen ontwikkelt, zoals op de Archimedeslaan. Eigenaar Aprisco wil hier een studentencampus ontwikkelen. Karim Sam Sin, gebiedsmanager in Utrecht Oost zegt hierover: ‘de gemeente is op dit moment in gesprek met Aprisco om hier een herontwikkeling te realiseren. Op dit moment zitten we nog in de zoekfase, helaas zijn er nog geen uitkomsten.’

2018 is het laatste jaar dat er met wijkambities wordt gewerkt. Vanaf nu wordt er een wijkopgave gemaakt. Het grootste verschil tussen de wijkambities en de wijkopgave is dat de wijkambities eens in de vier jaar kwam en de wijkopgave ieder jaar samen met bewoners uit de wijk wordt opgesteld. In het eerste kwartaal van 2018 wordt de wijkopgave voor 2018 vastgesteld.