Er wordt deze week aandacht gevraagd voor pestgedrag op Utrechtse basisscholen en Middelbare scholen. In De Week Tegen Pesten, 18 t/m 22 september, ligt de nadruk dit jaar op online pesten. In deze week worden er leraren, ouders en leerlingen geholpen met het voorkomen én aanpakken van (online) pesten. Het pestgedrag staat deze week centraal op school om dit probleem onder de aandacht te brengen. Dit is essentieel voor het creëren van een veilige en prettige leeromgeving op school.

Voorafgaand aan en in de Week Tegen Pesten zijn er in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Respect Education Foundation (REF) en Ouders & Onderwijs nieuwe tools en (les)materialen ontwikkeld waaraan gewerkt wordt samen met leerlingen, hun ouders en het team op school. Schelden, roddelen, buitensluiten, hacken van accounts en het plaatsten van bewerkte foto’s en filmpjes zijn voorbeelden van online pestgedrag waarop dit jaar de focus ligt.

Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten maken scholen aan het begin van het schooljaar een start voor het creëren van een fijne en veilige school. Elke school geeft weer een andere invulling aan de Week tegen Pesten. Voor het creëren van een veilige school zijn er hulpmiddelen en lesmaterialen om met leerlingen afspraken te maken over online gedrag. Zo is er door PestWeb een online quizkaart ontwikkeld waarmee leerlingen in de klas aan de slag kunnen. Pestweb is een online platform dat helpt om pestgedrag te stoppen. Op deze site worden ervaringen gedeeld en tips gegeven. Ook kunnen leerlingen bellen en/of chatten voor advies en hulp. De KRO/NCRV heeft een game ontwikkeld waarmee leerlingen zich kunnen aanmelden voor de game waarna ze worden toegevoegd aan een vriendengroep op WhatsApp. Daar krijgen ze te maken met online pesten. Door deel te nemen krijgen leerlingen inzicht in hun eigen houding ten opzichte van pesten. Andere tools helpen ouders te informeren en te betrekken bij het online gedrag van hun kinderen. Er worden ouderavonden op school georganiseerd om ouders hierin te begeleiden.

‘’Het is belangrijk dat er niet alleen deze week stil wordt gestaan bij dit onderwerp maar ook de periode voorafgaand aan deze week’’, aldus Judith Toen, directrice Utrechtse Schoolverenging. ‘’Ook de weken voor de Week Tegen Pesten wordt er al een begin gemaakt met verschillende methodes en lesprogramma’s. ‘Normingsvorming en Leefstijl’ zijn twee aangepaste lessen die ontwikkeld zijn om ervoor te zorgen dat er in de klas een goede groepssfeer neergezet wordt. Leerlingen leren hierbij door middel van groepsspellen, games en interactieve filmpjes op welke manieren ze moeten handelen bij pestgedrag.”