De proeffase van de Uithoflijn verloopt over het algemeen goed, maar toch zijn er een aantal technische problemen naar voren gekomen. De problemen hebben onder andere te maken met het sectioneringssysteem op de Uithof en het beveiligingssysteem van de lijn. De issues lijken geen probleem te zijn voor de geplande ingebruikname van de tramlijn.

De problemen met betrekking tot het sectioneringssysteem waren al langer bekend bij de gemeente. Het systeem moet de magnetische velden rond de tram zo laag mogelijk houden om te voorkomen dat extreem gevoelige apparatuur op de Uithof
beïnvloed wordt. De gemeente liet afgelopen maand het volgende hierover weten: ‘Wel is een onverwacht magneetveld ontdekt, zeer waarschijnlijk als gevolg van een zwerfstroom (stroomverlies van het systeem naar de aarde). Diverse testen hebben aangetoond waardoor dit stroomverlies wordt veroorzaakt. Het is geen veiligheidsrisico en we kunnen dit op termijn verhelpen’
De gemeente laat nu weten in een brief aan de gemeenteraad dat hoewel alle partijen het er met elkaar over eens zijn dat dit geen veiligheidsrisico is, de projectorganisatie nog steeds samen met aannemer BAM verder zoekt naar de oorzaken van de zwerfstromen en mogelijke beheersmaatregelen.

Een ander probleem zijn de isolerende rijdraadverbinders, oftewel de bovenleiding. De gemeente heeft nu besloten om deze te vervangen, zodat het risico op kanteling van de pantograaf, de stroomafnemer van de trein, wordt geminimaliseerd. Eind augustus of begin september moeten deze vervangen zijn. De gemeente verwacht hierbij geen problemen met de bovenleiding in de proeffases en zelfs tijdens de echte dienstregeling.

Een derde probleem wordt gevormd door de assentellers van de lijn. Dit zijn sensoren die aangeven aan de verkeersleiding waar de trams zich op de lijn bevinden. Deze assentellers geven tijdens de proeffase nu vaak storingen aan. De afwatering is aangepast en daarbij is ook nieuwe software geïnstalleerd. Er wordt binnenkort getest of dit voldoende is.

Het laatste probleem is dat de systemen waardoor de tramwissels goed komen te staan, ook niet goed functioneren. De gemeente meent dit probleem al opgelost te hebben, en ook hier wordt binnenkort op getest.

Wanneer de proeffase is afgerond, zal de volgende fase beginnen. Projectorganisatie Uithoflijn laat het volgende weten: ‘Het aantal rijdende trams zal straks tijdens de zogenoemde robuustheidsritten (hoe de trams volgens dienstregeling rijden, red.) opgevoerd worden tot maximaal zestien per uur per richting. Ook wordt er gekeken hoe snel bijvoorbeeld een vertraging kan worden ingehaald.’

Benieuwd naar hoe de tramrit verloopt? Bekijk hier een filmpje! https://twitter.com/RegiotramU/status/1102889568490192896