Het aantal verkeersongevallen in Utrecht is in 2018 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren, zo meldt de gemeente Utrecht op haar website. Echter heeft de vermindering van het aantal verkeersongevallen niet gezorgd voor een beter veiligheidsgevoel onder de bewoners.

Uit de inwonersenquête blijkt zelfs dat de bewoners minder tevreden zijn over de verkeerssituatie dan voor 2018. Toch probeert de gemeente Utrecht er veel aan te doen om de verkeerssituatie veilig te houden en het verkeersveiligheidsgevoel te bevorderen. Dat gebeurt door onder andere op scholen les te geven over het verkeer, om zo veilig rijgedrag te stimuleren. Volgens de gemeente Utrecht is gedrag namelijk de belangrijkste oorzaak van ongevallen. Ook zijn er sinds 2017 op meerdere plekken de welbekende smiley-borden te zien, die aangeven hoe hard je rijdt. Alle geregistreerde snelheden van die smiley-borden zijn terug te vinden op de site van de gemeente.

Verkeershandhaving
De verkeershandhaving treedt volgens de gemeente Utrecht streng op. Zo zijn er in de tweede helft van 2018 al maar liefst ruim 26.000 bekeuringen uitgedeeld. Daarnaast zijn er 28 rijbewijzen ingenomen. Bovendien zijn er tussen de maanden april en augustus 2018 bijna twaalfduizend automobilisten geflitst. Er wordt nu met het Openbaar Ministerie overlegd om flitspalen op zeven nieuwe locaties te plaatsen.

Oost voelt zich het veiligst
Uit het Voortgangsrapportage verkeersveiligheid blijkt dat de bewoners uit Utrecht-West zich het minst veilig voelen. De bewoners uit Oost daarentegen voelen zich juist het veiligst. In deze rapportage staan ook de meest onveilige verkeerslocaties. De Amsterdamsestraatweg telt twee van die locaties. De gemeente betrekt deze twee plekken dan ook in bestaande projecten.