Elke maand vindt weer de wijkraadsvergadering van Utrecht Oost plaats in het wijkcentrum Oost en Noordoost. Deze maand waren er vier belangengroepen aan het woord: de gezondheidsmonitor, Comité Biltstraat 3.0, de plannen voor een parkeerplaats bij de begraafplaats aan de Prinsesselaan en de wijkpeiling. Het was een kleinschalige gebeurtenis met voornamelijk oudere betrokken buurtbewoners als gasten.

Als eerste presenteerde Eva van der Meer de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor van Utrecht Oost. Samen met haar collega Hedwig Leijten brengt zij de gezondheid van de bewoners in kaar. Maar een belangrijke toevoeging die Eva daaraan geeft is wel dat de cijfers niet het geheel vormen en dat juist de persoonlijke ervaring van bewoners ook meegenomen moet worden. De gemiddelde cijfers zijn erg goed voor Utrech Oost, maar er blijven een paar pijnpunten. Zo blijven plekken als de Uithof of Sterrenwijk nog steken onder het gemiddelde. Het meest opvallende is hier het overmatige alcoholgebruik, wat vanuit het publiek de bijnaam ‘Utrecht Proost’ opleverde. Dit werd ook verbonden aan het feit dat een kwart van de inwoners van de wijk student is.

Na de gezondheidsmonitor is Harry van der Meer aan het woord, die spreekt namens Comité Biltstraat 3.0. Dit comité heeft plannen om de verblijfskwaliteit voor de bewoners van de Biltstraat te verbeteren. Het comité is van mening dat de huidige verkeerssituatie te chaotisch is en er meer ruimte moet komen voor de fietsers. Om dit probleem op te lossen waren er ‘radicale ideeën’ nodig, met als voorbeeld de aanleg van een fietstunnel. Omdat deze straat tussen twee wijken, Oost en Noordoost in ligt, is het erg veel gedoe om met beide wijkraden te communiceren. Ook zijn de plannen nog erg vaag. Volgens Harry is dat zo omdat er eerst nog geld beschikbaar moet komen en de bewoners er meer bij betrokken moeten worden. De gemeenteraadsleden waren volgens hem wel enthousiast, maar waren nog niet van plan om voor het comité het gemeentebudget aan te passen.

Vervolgens gaf de nieuwe voorzitter, Remmelt Veen, toelichting over plannen voor de aanleg van een parkeerplaats bij de begraafplaats aan de Prinsesselaan. Hiervoor moet een krakerspand gesloopt worden, maar het zou wel een oplossing zijn voor de verkeersproblematiek die zich volgens bewoners vaak voordoet bij een begrafenis of bezoekjes. Er ligt nu eindelijk een plan waar het grootste deel van de partijen het mee eens is. Ieder aspect is grondig bekeken, het enige dat wordt gesloopt is een gebouw zonder cultuurhistorische waarde.

Hierna ging men nog in op de resultaten van de wijkpeiling, een inspectie van de belangen en zorgen van de buurtbewoners en legt de focus op zaken als een groene omgeving, zorg en economie. Er wordt ook overwogen om aan dat lijstje studentenhuisvesting toe te voegen. Volgens Gerhard Meeden, de presentator van de wijkpeiling, was er wel een probleem: “We bereiken steeds dezelfde mensen. De wijkraad is voornamelijk steun voor de belangengroepen en de mensen die al een langere tijd hier wonen. We zien eigenlijk bijna geen studenten, ondanks studenten toch een kwart van de bewoners zijn. We moeten kijken hoe we een stem voor de zwijgende meerderheid kunnen zijn.”

“We moeten kijken hoe we een stem voor de zwijgende meerderheid kunnen zijn.” – Gerhard Meeden

Na al dit werd er nog kort ingegaan op wat huishoudelijke zaken. Zo is er veel vertrouwen in de aanleg van de uithoflijn. “Als er een ongeluk gebeurt en alles ligt plat, worden de oude buslijnen weer ingezet”, aldus Wam van den Akker. Ook worden er plannen voor de volgende vergadering gemaakt. De raad nodigt dan bijvoorbeeld de wijkagent uit en zal verslag doen van een gesprek met de wethouder over een nieuwe manier van afval inzamelen.

Er was tijdens de vergadering veel betrokkenheid vanuit het publiek: Bijna iedereen had wel zijn of haar duidelijke onderwerpen. Het grootste deel van de aanwezigen is een oudere, betrokken buurtbewoner. Vandaar ook de zorgen vanuit de raad om de ‘zwijgende meerderheid’ te betrekken, alhoewel er geen concrete oplossingen werden gepresenteerd.