Airbnb kan ideaal zijn op reis: slapen in een nieuwe stad als locals. Helaas zorgt het ook voor problemen: woningen worden illegaal verhuurd en het zorgt voor een krappere woningmarkt in steden. Vorige week nog werden containers in Amsterdam weggesleept, toen bleek dat deze illegaal werden verhuurd via Airbnb. Ook in Utrecht gaat niet alles volgens het boekje. Uit de raadsvergadering van afgelopen woensdag blijkt dat wethouder Klaas Verschuure het te vroeg vindt om iets aan het beleid te veranderen.

Maar liefst veertig procent van de woningen in Utrecht worden voor langer dan het maximum verhuurd. Dit maximum bedraagt zestig dagen. Daarnaast is er sprake van professionalisering van het aanbod: er staan ook duidelijk niet-bewoonde woningen te huur. De PvdA is van mening dat er alternatieven moeten komen. Zij denken aan flyeren met informatie en het vergemakkelijken van het melden van overlast. Wethouder Klaas Verschuure reageert hierop tijdens de raadsvergadering: “Ik vind het te vroeg om nu al te oordelen over het huidige beleid.”

Het beleid voor Airbnb is ingegaan in mei 2018. De monitor van vorig jaar heeft dus nog niet een volledig jaar gelopen. “In 2018 zijn in totaal zestien klachten binnengekomen. Dat is relatief weinig: in Amsterdam waren dat zo’n 1700 klachten. Daarnaast is er een nieuwe organisatie opgericht in Utrecht Oost, waar alle Airbnb aanbieders in zitten. We gaan regelmatig gesprekken met hen voeren.”

Dit antwoord lijkt onbevredigend voor veel raadsleden. Bij de vragenronde heeft bijna iedere partij een vraag voor de wethouder. Ellen Bijsterbosch van de D66 geeft aan dat bij de cijfers van Airbnb gebruik is gemaakt van scraping. “Op die methode is veel commentaar: je ziet alleen welke woningen wel- en niet beschikbaar zijn, en niet wat wel of niet verhuurd is. Dus hebben we straks wel betrouwbare cijfers?” Verschuure is hiervan op de hoogte. “We proberen afspraken te maken met Airbnb, zodat ze ons zelf de gegevens geven. Dat zou enorm helpen, maar tot die tijd doen we het met de gegevens die we tot nu toe hebben. Het is niet ideaal, maar het is niet anders.”

Raadslid Eva Oosters vraagt zich af hoe het eigenlijk zit met de druk van toerisme in Utrecht. “Hier is onderzoek naar geweest, en dit blijkt mee te vallen” aldus Verschuure. Wel wordt de woningmarkt nog krapper door de toename van internationale studenten. Jantina Zwinkels (CDA) mist de uitleg rondom de handhaving. “Welke mogelijkheden ziet u om meer handhaving te krijgen op de maximale verhuurtijd?” Klaas Verschuure reageert ietwat vermoeid. “Zoals ik net zei: we hebben sinds kort een beleid en ik vind het nu te vroeg om te zeggen dat het beleid niet werkt.”