De gemeente Utrecht heeft dit jaar 31 vuurwerkvrije zones aangewezen. Hier mag zelfs tijdens de officiële afsteektijden, tussen oudjaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsochtend 02.00 uur, geen vuurwerk worden afgestoken.

De 31 vuurwerkvrije zones bestaan uit dierenverblijven en natuurgebieden. Vanaf 15 december worden bij de in- en uitgangen van deze gebieden rode stopborden met daarop vuurpijltekens geplaatst. De gemeente hoopt hiermee de bezoekers op de hoogte te stellen dat vuurwerk hier niet is toegestaan. Daarnaast geven de officiële vuurwerkverkooppunten de kaart met de vuurwerkvrije zones aan iedere klant mee.

Vorig jaar waren er maar vijf vuurwerkvrije zones in Utrecht. Harriët Gobits, communicatiemedewerker van de gemeente Utrecht, meldt dat dit grote verschil komt door een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening. ‘’De Partij voor de Dieren vindt een schoon milieu, natuurbescherming en dierenwelzijn tijdens de jaarwisseling erg belangrijk. Zij hebben een voorstel ingediend, waarin stond dat alle dierenverblijven en natuurgebieden dit jaar vuurwerkvrij moeten zijn. De gemeenteraad heeft dit voorstel aangenomen.’’

 

In iedere wijk is dit jaar wel een vuurwerkvrije zone te vinden, behalve in de binnenstad. Dit komt doordat hier geen dierenverblijven of natuurgebieden zijn. Gobits laat weten dat de binnenstad sowieso de plek is waar de minste overlast wordt ervaren: ‘’Bijna niemand gaat naar de binnenstad toe om vuurwerk af te steken. Tijdens Oud en Nieuw vinden, daardoor even veel incidenten plaats als in normale weekenden.’’ Het is, volgens Gobits, lastig om de plek aan te wijzen waar de meeste hinder plaatsvindt. ‘’Dit is ieder jaar anders. Het ene jaar ervaren wij erg veel overlast in Leidsche Rijn, het andere jaar in Kanaleneiland.’’

Naast dierenverblijven en natuurgebieden zijn er ook vrijwillige vuurwerkvrije zones in Utrecht. Buurtbewoners kunnen zelf afspraken met elkaar maken om geen vuurwerk af te steken in hun straat of rondom pleintjes, speeltuinen en parken. Zij krijgen de mogelijkheid om raamposters op te hangen. Hierop staat duidelijk dat dit een vuurwerkvrij gebied is.

Utrecht heeft ook aan huisdieren gedacht. Voor hen zijn er posters met de tekst: ‘’Denk aan mens en dier. Niet knallen hier!’’ Deze posters zijn net als de ‘vrijwillige vuurwerkvrije zone posters’ op te halen bij de wijkbureaus in Utrecht.

 

”Tijdens de jaarwisseling is er niet bij iedere vuurwerkvrije zone een handhaver aanwezig’’, meldt Gobits. ‘’De verantwoordelijkheid om te controleren of er geen vuurwerk wordt afgestoken, ligt in eerste instantie bij de beheerder van de aangemerkte zones. Zij krijgen het telefoonnummer van ons vuurwerkteam. Wanneer de beheerders vuurwerkoverlast ervaren kunnen zij het team meteen oproepen. Het vuurwerkteam spoort de afstekers vervolgens op.’’

Het vuurwerkteam bestaat uit zes politiemedewerkers. Zij zijn gespecialiseerd in het opsporen van vuurwerkdelicten en illegale vuurwerkhandel. Het vuurwerkteam wordt ingeschakeld naast de reguliere handhavers, zoals wijkagenten, wijkboa’s en stadsbrede handhavers. Tijdens de officiële afsteektijden meet de gemeente het aantal vuurwerkknallen per locatie. Het vuurwerkteam en de overige handhavers worden vervolgens naar de plekken gestuurd waar de meeste knallen plaatsvinden.

In de vrijwillige vuurwerkvrije zones vindt helemaal geen controle van handhavers plaats. Buren maken onderling afspraken met elkaar. De gemeente wil zich hier dus niet mee bemoeien.