Op 20 november 2019 staakten verschillende ziekenhuismedewerkers voor onder andere minder werkdruk en hogere lonen in de zorg. Verslaggevers Maura Klinkhamer en Josien Meindertsma keken samen met Meyke van Roosmalen, medewerkster spoedeisende hulp en vakbondsconsulent bij het Diakonessehuis, terug op de staking. Wat zijn de gestelde eisen en is er vooruitgang geboekt?