UTRECHT - De formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU hebben alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe bed-bad-broodregeling. Dit betekent meer vluchtelingenopvang in eigen regio. De gemeente Utrecht biedt lokale hulp.

Utrecht kan doorgaan met het bieden van hulp aan vluchtelingen na akkoord kabinet. Volgens Frederica, coördinator woonbegeleiding en communicatie bij Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU),  komen er landelijk acht opvanglocaties waar hulp wordt geboden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit beleid is gericht op asielzoekers waarvan het asielverzoek is afgewezen, maar die moeilijk het land uit te zetten zijn. ‘’Terugkeer naar het land van herkomst is om diverse redenen complex en niet altijd mogelijk, waardoor veel afgewezen asielzoekers op straat belanden. Wij vinden het ontoelaatbaar om deze kwetsbare groep mensen op straat rond te laten zwerven’’, aldus Frederica.

Niet alleen SNDVU maar ook Weerdsingel, Toevlucht, Seguro, MOO, STIL en Vluchtelingenwerk zetten zich samen in om illegalen uit de stad Utrecht hulp te bieden die ze nodig hebben. Ze worden geholpen met het opbouwen van een netwerk wat bijdraagt aan hun zelfstandige leven. Er worden activiteiten georganiseerd door, voor en met vluchtelingen. Dit op het gebied van sport, taal en cultuur.

Ondanks dat er onenigheid was tussen de VVD en PvdA en er geen akkoord was bereikt, bood niet alleen Utrecht al lokale hulp aan illegalen en asielzoekers, maar ook Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam. Nu er genoeg steun is vanuit het Kabinet kunnen de gemeenten de hulp voortzetten. “Utrecht zal doorgaan met de huidige opvang en begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit beleid wordt breed gedragen door de stad’’, aldus Vluchtelingenwerk Utrecht.