De gemeente Utrecht heeft nog geen definitief besluit genomen, maar op 16 november komt hoogstwaarschijnlijk de demonstratie Mars voor het Leven van de christelijke anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven naar Utrecht. Volgens directeur Kees van Helden is deze demonstratie van groot belang: ''Het feit dat wij kunnen praten is omdat onze moeders ervoor hebben gekozen om ons te laten leven.''

Schreeuw om Leven is een pro-life organisatie, tegen abortus dus. Het doel van Schreeuw om Leven, is om mensen te informeren over wat abortus is en wat het met je doet. Dit is noodzakelijk omdat er in 2017 volgens het CBS 30.523 zwangerschapsafbrekingen zijn uitgevoerd. Dit zijn er 379 meer dan in 2016. Deze stijgende lijn is volgens directeur van Schreeuw om Leven, Kees van Helden zorgelijk. Ook houden zij veel gesprekken in Den Haag met de Tweede Kamer, met het ministerie volksgezondheid. ”Wij proberen opinie beïnvloeding te creëren, daarom onze stille tocht. Aan de andere kant proberen wij concreet hulp te verlenen omdat we merken dat heel veel vrouwen met spijt, verdriet, pijn en dwang van hun partner rondlopen. Wij helpen deze vrouwen”, aldus Van Helden.

De anti-abortusorganisatie is in 1985 ontstaan na de invoering van abortus wetgeving in Nederland, om kinderen die geaborteerd worden een stem te geven. In 2000 is Schreeuw om Leven begonnen met hulpverlenersafdelingen, omdat zij merkten dat steeds meer vrouwen in de problemen kwamen na abortus en daarbij hulp nodig hadden. Afgelopen jaar is dit uitgegroeid naar 520 hulpvragen.

In de huidige wet staat dat je abortus mag verrichten tot het aantal weken dat er volgens de medische ontwikkeling een kind buiten de baarmoeder in leven kan blijven. Meestal is dit tot zes à zeven weken volgens cijfers van de Rijksoverheid. ”Iedereen zegt dat dit 24 weken zijn, maar dit staat niet zo in de wet” vertelt Van Helden. Volgens de directeur moet deze uitvoering anders en mogen keuzegesprekken niet meer plaatsvinden in een abortuskliniek. ”Zo’n kliniek krijgt betaald als zij een abortus uitvoeren en als ze dit niet doen krijgen ze 105 euro consultkosten. Dus hoe kun je eerlijke informatie geven als je meer inkomsten krijgt als je abortus uitvoert?”

Woordvoerder Corinne Ellemeet van GroenLinks geeft aan dat abortus zeker een ingrijpend besluit is voor vrouwen. Maar zij vindt dat vrouwen zelf de baas mogen zijn over hun eigen lichaam en dus zelf mogen beslissen of zij abortus willen of niet. Van Helden is het eens met dat vrouwen zelf de keuze mogen maken, maar kan zich niet voorstellen dat mensen tegen het leven zijn. En dus de demonstratie een raar idee vinden.

Instelling Fiom, specialist bij ongewenste zwangerschappen laat weten dat er jaarlijks zo’n 50 tot 60 personen naar hun kliniek komen. Hun rol is om alle gevoelens, beweegredenen, waarden en normen en de praktische situatie in kaart te brengen. Daarna worden de consequenties vertelt van de keuze om het ongeboren kind te houden, of niet. De Fiom ondersteunt dit proces.

De Fiom is niet blij met de anti-abortusstaking die op 16 november waarschijnlijk gaat plaats vinden in Utrecht, vertelt Josée van Dijk, maatschappelijk medewerker bij Fiom Utrecht. “Vrouwen (en mannen) hebben vaak al heel veel moeite met de keuze als zij voor een abortus kiezen. Het is nooit van harte of lichtzinnig, maar meer een noodzaak vanuit hun situatie. Vaak wordt de keus ook vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel of liefde voor een kind gemaakt: Deze omstandigheden kan ik een kind niet aandoen, door bijvoorbeeld agressie in de relatie of dakloosheid. Ook het aangesproken worden en flyeren bij abortusklinieken kan door onze cliënten als zeer pijnlijk ervaren worden”, aldus Van Dijk. De visie van Fiom is dat vrouwen/stellen een verantwoorde keus mogen maken en dat zij daarbij ook het perspectief van het kind meewegen: Welke start en geschiedenis geef je een kind? Vertelt Van Dijk.

Acht jaar lang werd de demonstratie Mars voor het Leven in Den Haag gehouden. Omdat de tocht te groot is geworden en het Malieveld al bezet was, heeft de organisatie Schreeuw om Leven ervoor gekozen om de demonstratie samen met de stille tocht in Utrecht te houden. ”We kwamen eigenlijk gelijk al uit op Utrecht. Het is een centrale stad, waardoor het voor iedereen toegankelijk en beter bereikbaar is”, aldus Van Helden. De directeur vertelt dat de demonstratie en de stille tocht nog niet helemaal rond zijn, omdat de gemeente nog moet beslissen over de vergunning. ”Je hebt een meldingsplicht zodat de gemeente weet wat je gaat doen, maar in principe wordt er altijd wel meegewerkt omdat dit een grondrecht is.”