Het college van B en W van Utrecht heeft afgelopen donderdag de programmabegroting voor 2019 gepresenteerd. Hierin is 90 miljoen euro extra opgenomen om de plannen uit het coalitieakkoord te financieren. Het doel van dit extra bedrag is om de woningnood te verminderen en de woningen betaalbaar te houden. Het definitieve plan wordt op 8 november besloten door de raad.

Het college van Utrecht wil dat Utrecht een stad wordt waar gezond leven centraal staat. Een stad waar alle inwoners gelijke kansen hebben. Waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en mensen opgeleid of omgeschoold kunnen worden voor de banen van de toekomst.

Woningnood

Een van de speerpunten van het beleid in Utrecht is het terugdringen van de enorme woningnood. Dit is namelijk nog nooit zo hoog geweest. Het college zoekt naar oplossingen om meer betaalbare woningen te krijgen.

Parkeertarieven

Een ander belangrijk punt is de mobiliteit van de stad. Utrecht moet leefbaar en bereikbaar blijven, terwijl het parkeren op straat minder aantrekkelijk wordt gemaakt. Zo wil het college mensen stimuleren gebruikt te maken van parkeergarages. Per 1 januari 2019 wordt de parkeertarieven in de stad flink verhoogd. Daarnaast zal de gemeente ook weer wielklemmen gaan invoeren om wanbetalers aan te pakken.

Plannen

De groei van de stad betekent een toename van inkomsten. Zo stelt het college 90 miljoen euro extra beschikbaar. De plannen zijn om te investeren in infrastructuur, onderwijshuisvesting, bestrijding van armoede en voorkomen van schulden. Daarnaast stelt het college een deel van de begroting beschikbaar om de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt te verbeteren.

“We vinden het belangrijk dat er een financieel verantwoorde begroting ligt”, zegt wethouder financiën, Anke Klein. “Dat betekent onder andere dat we de rekening van investeringen die we nu doen niet doorschuiven naar komende generaties.”

Debatten

De Utrechtse gemeenteraad debatteert de komende weken over de begroting zodoende de plannen nog wijzigingen gedaan aan de plannen.

Zelf de Programmabegroting inzien? Dat kan hier.