Christelijke studentenvereniging SSR-NU is met haar 110-jarige leeftijd een van de oudste studentenverenigingen van Utrecht. Naast de gebruikelijke borrels organiseert de vereniging ook gespreksgroepen en filosofische kringen, om zo de studententijd van haar leden met wat diepgang te verrijken. Zo ook de kring 'Geloof voor de welwillende sceptici', wiens laatste bijeenkomst 16 Mei plaatsvond.

Je zou het niet zeggen bij de eerste aanblik, maar achter de gesloten deuren van het prachtige historische pand op Oudegracht 32 zit de 110-jarige christelijke studentenvereniging SSR-NU, al sinds 1978. Als de oudste christelijke studentenvereniging van Utrecht probeert de SSR-NU lezingen en discussiegroepen met ontspanning te combineren, om zo ruimte te geven aan een studententijd met wat diepgang. Leden worden aangemoedigd deel te nemen aan activiteiten, lezingen, of samen eten om zo filosofische discussies op gang te brengen en na te denken over het geloof.

De afgelopen maanden stond de discussiegroep ‘Geloof voor de welwillende sceptici’ op het menu, een kring waarbij het geloof met een frisse blik werd bekeken aan de hand van het boek ‘In alle redelijkheid’ van Tim Keller. Onder het genot van een perenijsje bespraken deelnemende leden Samantha van der Lelie (21, studente Psychologie), Alma Liezenga (18, Informatiekunde) en Priscilla van der Perk (24, Religiewetenschappen) de verschillende intrigerende dilemma’s die het boek benoemt en hun kijk op deze verschillende kwesties. Een meeting over een sceptische kijk tegenover het geloof, is dat niet bijzonder voor een christelijke studentenvereniging?

“Nee,” zegt Samantha resoluut “we forceren niets. Alleen als eerstejaars bij SSR-NU word je geacht mee te doen aan een zogenaamde ‘kernbegrippen’ kring: dat zijn 7 avonden waarbij je met elkaar in discussie gaat over de belangrijkste thema’s van het christelijke geloof. Om een beetje basiskennis bij te brengen als het ware. Maar je bent vrij om te geloven zoals je zelf wilt.”

“Zo ben ik ook bij SSR-NU beland,” valt Alma haar bij “ik was op zoek naar een studentenvereniging met wat meer diepgang. Bij deze vereniging staat discussiëren en wat dieper ingaan op thema’s centraal, naast de gebruikelijke feestjes en borrels.”

De vrije interpretatie van de bijbel en relatie tot god staan centraal, zo wordt al snel duidelijk wanneer de boeken 16 Mei aan een grote houten picknicktafel worden opengeslagen in de groene tuin van het historische pand aan de Oudegracht. De kring wordt geleid door de studenten zelf en getuigt ook van een vanzelfsprekende volwassenheid en reflecteert de mentaliteit van SSR-NU: niks moet, en alles mag.

Daarnaast is er veel ruimte voor discussie: elk dilemma dat door de groep wordt aangedragen, wordt zorgvuldig behandeld en beantwoord. “Ik stond even stil bij bladzijde 174, de tweede alinea,” zegt Samantha weifelend “bij zonden denken mensen aan het breken van goddelijke regels, maar weet dat het allereerste gebod van de tien geboden zegt ‘vereer naast mij geen andere goden’. Volgens de bijbel moet je zonden dus niet allereerst definiëren als het doen van slechte dingen, maar als het vergoddelijken van goede dingen… Ik vond dat toch wel een beetje vreemd.”

De discussie is geopend en de groep neemt geen blad voor de mond. “Ik denk dat er bedoeld word dat als je geen god hebt, je dingen automatisch gaat vergoddelijken,” antwoordt Priscilla “wat vond je precies raar aan die zin?”
“Het vergoddelijken van een ding denk ik,” zegt Samantha.

Na de perenijsjes gaat de groep over op koffie en thee en worden er weer luchtigere onderwerpen aangesneden. De woorden ‘Feyenoord’ en ‘Drankspel’ vallen, en even valt God als onderwerp weg. “Heb je die laatste wedstrijd gezien?” zegt een van de leden enthousiast “Geniaal!”

Al snel springt de discussie weer van onderwerp naar onderwerp, maar de lichte en openhartige sfeer blijft de gehele bijeenkomst centraal staan. Naast het respecteren van elkaars mening en de filosofische discussies staat humor duidelijk op de voorgrond. De argumenten worden af en toe plots afgewisseld met gesprekken over aankomende borrels en evenementen, duidelijk makend dat naast het zijn van een christelijke studentenvereniging, SSR-NU ook veel waarde hecht aan de studententijd in zijn geheel. “Binnenkort spelen we weer Adje Kratje,” zegt Samantha vrolijk “mensen denken altijd automatisch aan een stoffige vereniging, maar dat valt echt mee.”