In de Stadsschouwburg vond woensdagavond een bijeenkomst plaats over de herinrichting van de Burgermeester Reigerstraat. Buurtbewoners en ondernemers uit de straat keken samen met de gemeente over de invulling van het definitieve ontwerp.

De Burgermeester Reigerstraat wordt samen met de Nachtegaalstraat heringericht. De Burgermeester Reigerstraat is een belangrijke straat voor Utrecht en zal daarom heringericht moeten worden om de ontwikkeling in de toekomst aan te kunnen. Dat zegt ook Linda Blaauboer, werkzaam bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen. ‘Utrecht groeit. De Uithof ontwikkelt zich de komende jaren en trekt daarom steeds meer verkeer aan. Tussen het centrum en de Uithof is via de Burgermeester Reigerstraat de snelste route en daarom een erg voor de hand liggende route om via te reizen tussen het centrum en de Uithof. De grote stroom van verkeer in de straat zal alleen maar groter worden. Tegelijkertijd willen we dat de straat mooi een leefbaar is.’ Op dit moment rijden er iedere dag 17.700 fietsers door de straat en 4.100 auto’s. Naast een verbetering van de huidige fietsroute moet door de herinrichting ook de openbare ruimte verbeterd worden. ‘De straat oogt gedateerd, op sommige plekken ziet het eruit als een rommeltje. We willen naar een moderne leef en winkelstraat toe.’ Aldus Adriaan van Doorn, projectleider van de herinrichting.

Tijdens de bijeenkomst werden de eerste schetsen getoond aan buurtbewoners en ondernemers. Het belangrijkste verschil tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie is de plek van de fietser. De fietser komt in de nieuwe situatie samen met de auto en de bus op de rijbaan. De fietser kan de volledige breedte van de straat gebruiken. Tussen de twee rijbanen komt een lijn die als scheiding dient tussen de twee rijbanen. Aan beide zijden van de rijbanen komt een functiestrook. Hoe de functiestrook precies ingevuld gaat worden is nog niet bekend. De strook kan ingevuld worden met parkeerplekken voor auto’s of fietsers, groen of terrasjes. De bushalte die in de huidige situatie zich bevindt in de Burgermeester Reigerstraat zal verplaatst worden naar Oudwijkerdwarsstraat, hierdoor ontstaat geen hinder voor de auto’s en fietsers die in de nieuwe situatie op dezelfde rijbaan zich op dezelfde rijbaan bevindt.

Tijdens de bijeenkomst konden buurtbewoners en ondernemers in kleine groepjes van maximaal zeven personen samen met iemand van de gemeente praten over invulling van de functiestrook. Kleine blokjes die auto parkeerplekken, fiets parkeerplekken, terrassen of groen voorstelden konden op een groot ontwerp van de nieuwe situatie worden neergelegd. Hierdoor werd in ieder groepje een invulling van de functiestrook bepaald. Uit de verschillende gesprekken bleek dat in het nieuwe ontwerp vooral plekken voor fietsen belangrijk zijn. Ook Dieuwke Schoenmaker, bewoonster van de Burgermeester Reigerstraat zegt dat. ‘Fietsen worden op dit moment het meeste gebruikt in de straat en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Maar waar gaan we alle fietsen in de toekomst neerzetten?’ De meeste mensen vinden dat er minder auto parkeerplekken nodig zijn in de nieuwe situatie en dat die het beste kunnen worden vervangen door groen en fiets parkeerplekken. Meer terrassen zijn volgens de meeste bewoners en ondernemers niet nodig in de nieuwe situatie. ‘Alle winkeliers die een terras willen, hebben er op dit moment al een. Het belangrijkste is dat er na de herinrichting meer fiets parkeerplekken en meer groen te zien is in de straat.’ Aldus Vincent Verspeek, eigenaar van banketbakkerij Verspeek in de Burgermeester Reigerstraat.

Naast de functiestrook werd er tijdens de bijeenkomst door de buurtbewoners en ondernemers ook gepraat over de invulling van het pleintje voor de Albert Heijn. Die mensen bij de bijeenkomst waren het er bijna allemaal over eens dat er genoeg groen moest zijn op het pleintje. Naast groen moest er ook ruimte blijven of ruimte gemaakt kunnen worden voor genoeg plek tijdens eventuele evenementen zoals een kerstmarkt.

Wanneer de gemeente gaat beginnen met uitvoering van de herinrichting is op dit moment nog niet bekend. De informatie die tijdens de bijeenkomst is opgedaan door de gemeente moet op dit moment eerst worden verwerkt in een nieuw ontwerp. Volgens de planning wordt begin 2020 begonnen met de uitvoering van de herinrichting.