UTRECHT - De gemeente gaat aanpassingen doen in het huidige horecabeleid van de stad. Dit omdat de stad blijft groeien en er dus ook meer behoefte is aan horeca. Vandaag vond hier een raadsinformatiebijeenkomst over plaats in gebouw ‘Het Nieuw Westen’. Gemeenteraadsleden, bewoners en ondernemers gingen in gesprek over deze veranderingen.

Marco van Dijk van Economische Zaken vertelde dat de gemeente meer ruimte wil bieden aan mengvormen in de horeca, bijvoorbeeld restaurants waar ook bandjes kunnen optreden of winkels waar je ook een kopje koffie kunt drinken. Daarnaast wil de gemeente aanpassingen doen in de regels omtrent de verschillen tussen horecagelegenheden. Het is nodig om de regels aan te passen, om zo ondernemers meer ruimte te geven. “Andere steden hebben concepten die hier nog niet mogelijk zijn,” vertelt Daan Smeltzer, die zelf horecaondernemer is.

Ondernemers gaven aan dat ze soms bekneld worden door allerlei regels. Erik Derksen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), pleitte ervoor om onderscheid te maken in hoeveel overlast de horecagelegenheid geeft en niet in wat voor horecagelegenheid het precies is. Zo is er voor ondernemers meer ruimte om creatief te ondernemen.

De bewoners zijn wat minder blij met de uitbreiding van de horeca in de stad, omdat ze er overlast van hebben en dus bang zijn dat dit nog erger wordt. Met name geluidsoverlast blijkt een probleem te zijn. Aan de voorkant van de straten is dit logisch vertelden de bewoners, maar ze gaven ook aan dat ze aan de achterzijde van de woningen geluidsoverlast ervaren. Op deze plek zou dit niet mogen, dat is door de gemeente bepaald. “In plaats van dat de gemeente de orde handhaaft, moeten wij als bewoners gaan klagen”, zei Lauk Woltring, bewoner van de binnenstad.

Het woord dat steeds terugkwam in de bijeenkomst was ‘maatwerk’. Dit betekent dat er per individueel geval gekeken wordt wat wel en wat niet kan. De gemeenteraad zal op 23 maart over dit onderwerp gaan debatteren tijdens de vergadering van de commissie.