De naamswijziging van De Uithof naar Utrecht Science Park is moeilijker dan gedacht. Het voorstel voor de naamswijziging wordt vandaag donderdag 29 november bij de gemeenteraad behandeld, maar het bleek in de voorbespreking al een gecompliceerde zaak. De coalitiepartijen GroenLinks en ChristenUnie hebben bedenkingen of stellen voorwaarden en verschillende oppositiepartijen zijn tegen.

De gemeente Utrecht wilde de naam ‘De Uithof’ officieel laten veranderen in ‘Utrecht Science Park’, om zo een einde te maken aan de toestand waar er twee verschillende namen voor het gebied zijn. De verschillende gebruikers van De Uithof vinden zelfs al sinds een jaar of tien dat die naam achterhaald is. Zelf gebruiken zij de naam Utrecht Science Park. De gemeente zegt hierover: “Deze naam past beter bij de internationale uitstraling van het gebied en maakt meteen duidelijk om welk type gebied het gaat. Op allerlei uitingen wordt de naam Utrecht Science Park al gebruikt.”

Op de Uithof zijn twee faculteiten van de Universiteit Utrecht en de universiteitsbibliotheek, faculteit diergeneeskunde, het Universitair Medisch Centrum en vijf van de zes faculteiten van de Hogeschool Utrecht gevestigd. Verder zijn er drie grote studentenflats en andere studentenvoorzieningen.

Wethouder Klaas Verschuure was in de voorbespreking druk bezig om de meerderheid te overtuigen. Hoewel hij na de voorbespreking een meerderheid overtuigd leek te hebben was niet iedereen om. De noodzaak om 4 ton te investeren in een nieuwe naam omdat Rijkswaterstaat anders de borden niet zou willen aanpassen vindt de gemeenteraad een enorm struikelblok. ChristenUnie-voorman Jan Wijmenga: “Ik zie geen duidelijke reden waarom we dit moeten doen”, zegt hij. “In Eindhoven kon de High Tech Campus ook gewoon op de borden.” Wijmenga argumenteert ook:  ‘Laten we voor de openbare ruimte alsjeblieft Nederlandse woorden gebruiken’. Verder is GroenLinks, de grootste partij, ook weinig overtuigd. Zij stellen zelfs verschillende voorwaarden. De partij wil ten eerste zuinig zijn op historische namen. De naam ‘Uithof’ moet volgens GroenLinks in elk geval ergens terugkomen, bijvoorbeeld als naam voor een woontoren. Ten tweede wil GroenLinks dat de bewoners serieus genomen worden. De Partij voor de Dieren is zelfs tegen en de PVV is kritisch. Maar partijen die wel enthousiast waren zijn er ook genoeg, zoals de VVD, D66 en CDA.

Over in hoeverre de ‘Uithoflijn’ zijn naam zal moeten veranderen is de provincie Utrecht duidelijk. Zij zijn niet van plan om de naam ‘Uithoflijn’ op korte termijn te veranderen. Gedeputeerde Dennis Straat van Verkeer laat via een woordvoerder weten: “Als de gemeenteraad kiest voor de naam Utrecht Science Park, dan betekent dat niks voor de Uithoflijn. Dat is de projectnaam. Die naam blijft totdat de tram daadwerkelijk gaat rijden. Vanaf dat moment wordt het U-OV lijn 22.”

Als vandaag de gemeenteraad instemt op de naamswijziging wordt alle bewegwijzering aangepast.