Met de opkomst van e-books en webshops kan men zich afvragen of een boekenhandel nog van deze tijd is. Van de vijftig minuten die er gemiddeld door Nederlanders wordt gelezen zijn we maar achttien minuten bezig met het wezenlijke lezen. Ook worden er steeds minder kinderboeken verkocht , de afzet daalde in 2019 zelfs met tien procent. Heeft dit effect op de boekenhandelaren? Onze verslaggeefster Josien Meindertsma ging in gesprek met Grietje Braaksma, bedrijfsleidster bij Broese boekverkopers in Utrecht.