De invoering van de Wet op gezicht bedekkende kleding wordt een maand uitgesteld. De wet zou eerst op 1 juli in werking treden, maar wordt een maand verschoven, naar 1 augustus. Vanaf dan zal gezichtsbedekkende kleding worden verboden in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Het gaat bijvoorbeeld om bivakmutsen, nikabs en integraalhelmen.

Het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar is al een aantal jaren een onderwerp van discussie. PVV voorman Geert Wilders wilde in 2005 al een boerkaverbod invoeren in de gehele publieke ruimte. De huidige wet, die afkomstig is van het kabinet Rutte II, werd in 2016 aangenomen in de Tweede Kamer. De voornaamste redenen waardoor de wet is aangenomen is omdat het volgens het kabinet voor een goede dienstverlening belangrijk is dat burgers elkaars gezicht kunnen zien. Mensen zullen zich dan ook veiliger voelen, is het idee. Uiteindelijk zal de wet op 1 augustus dit jaar worden ingevoerd.
De wet zou in eerste instantie een maand eerder worden ingevoerd, maar voor onderwijsinstellingen is deze datum lastig. De regio’s Midden, Zuid en Noord Nederland hebben in juli nog les. Door de datum te veranderen naar 1 augustus¬†wordt gezorgd dat het verbod niet tijdens het schooljaar ingaat, waardoor verwarring over de ingevoerde datum voorkomen kan worden.

Toch gezichtsbedekkende kleding dragen?
Wie toch gezichtsbedekkende kleding draagt op een plek waar dit verboden is, kan door een medewerker van de desbetreffende locatie worden gevraagd de gezichtsbedekking af te doen of de locatie te verlaten. Wie dit niet doet, riskeert een boete van 410 euro.

Utrecht
Burgemeester van Zanen liet eind vorig jaar in een vragenuur weten de wet te volgen. “We moeten handhaven op een manier die bij de situatie past. Als de wet eenmaal is ingevoerd zal dit niet de hoogste prioriteit hebben, maar wij volgen alle wetgeving. Wanneer de openbare orde in het geding is of levensbedreigende situaties aan de orde zijn, zullen wij altijd optreden.”

De regels op een rijtje
Hieronder vind je een klein overzicht van de regels.

  • Het verbod geldt in het openbaar vervoer, maar niet op perrons, haltes,¬†veerboten en de belbus.
  • Het geldt in alle onderwijsinstellingen, ook autorijscholen. De meeste zorginstellingen zoals tandarts, huisarts of consultatiebureau, maar niet bij de plastische chirurg.
  • Het verbod geldt niet, indien het dragen van deze kleding noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid of als het noodzakelijk is vanwege de eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld of passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit.