Lange Nieuwstraat wordt vermoedelijk in voorjaar 2018 heringericht na veel gelobby van bewoners, ondernemers en musea in de Lange nieuwstraat. BON (Bewoners Overleg Nieuwstraat) komt met veel eigen initiatieven. Zo willen ze meer ruimte voor voetgangers en fietsers, de trillingshinder en geluidsoverlast voorkomen, de snelheid uit de straat halen en het historische straatbeeld weer terug krijgen.

In de afgelopen voorjaarsnota heeft de gemeente 2 miljoen euro gereserveerd om de Lange en de Korte Nieuwstraat een opknapbeurt te geven. Uit gesprekken met buurtbewoners en een enquête gaat BON een voorstel en tekening maken voor de herinrichting van de straat. ‘Het gaat vooral om het verminderen van het verkeer’, vertelt woordvoerder Fons van den Boogert. Als het aan BON ligt wordt de straat een dertig kilometer straat met eenrichtingsverkeer voor auto’s en tweerichtingsverkeer voor fietsers met brede stoepen: ‘De auto’s moeten te gast zijn in onze straat’, aldus van den Boogert.

Omwonenden zijn vooral de geluidsoverlast en de trillingshinder zat. In 2016 heeft de gemeente dit getoetst en uit metingen is gebleken dat deze klachten terecht waren. ‘De huidige lijn 2 rijdt met grote zware trillingveroorzakende bussen over een route die eigenlijk tot aan Janskerkhof dubbelt met talloze andere lijnen, de bussen moeten over het Domplein en kunnen aan het eind van de Lange Nieuwstraat nauwelijks de bocht nemen het St Nicolaaskerkhof op’, legt Boogert uit. Daarom moet er volgens BON buslijn 2 vervangen worden door een museumlijn, kleinere elektrische busjes, die alleen de zuidelijke binnenstad bediend. ‘De elektrische busjes reden tijdens de afsluiting van Domplein en voldeed prima, dit heeft ons geïnspireerd te pleiten voor een definitieve museumlijn’, vertelt Boogert.

Veel bewoners zijn het er ook overeens dat de straat weer zijn oude allure terug moet krijgen. ‘We willen een inrichting die recht doet aan de culturele en historische waarde van de straat met passende straatverlichting en kunstwerken’, staat er op de site van BON beschreven.

De herinrichting van de Lange Nieuwstraat past ook in het mobiliteitsplan slimme routes, slim regelen, slim bestemmen 2025 van de gemeente. In dit mobiliteitsplan staan fietsers en wandelaars op nummer 1. De gemeente wil de leefbaarheid in verschillende straten aanpakken, de bedoeling is dat de verkeersveiligheid en -doorstroming bevorderd worden.