Het crematorium dat op begraafplaats Kovelswade zou worden gebouwd gaat niet meer door. Het initiatief dat vorig jaar door twee uitvaartondernemers is voorgelegd is niet haalbaar. Dat heeft het College van burgemeester en wethouders besloten.

Het College van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek geconcludeerd dat het bouwen van het crematorium om op de begraafplaats niet haalbaar is. In het onderzoek is onderzocht wat het gevolg zou zijn voor het verkeer en voor de parkeermogelijkheden. Ook is gekeken naar het monumentale karakter van de begraafplaats, naar aanleiding van het onderzoek is geconcludeerd dat de het karakter van begraafplaats Kovelswade verstoord wordt door de bouw van een crematorium.

Naast het haalbaarheidsonderzoek was er ook veel kritiek onder de buurtbewoners. Veel bewoners waren tegen de komst van het crematorium. Er werd gevreesd voor luchtverontreiniging, aantasting van het karakter en verkeersoverlast. Ook aan de behoefte van een crematorium werd getwijfeld. Deze punten hebben de buurtbewoners verwerkt in een visiedocument gesteund door een petitie meer dan 1600 keer is getekend en gepresenteerd aan de gemeente.

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zouden eigenlijk al eerder bekend worden gemaakt, maar door het visiedocument moest er meer punten meegenomen worden in het haalbaarheidsonderzoek. ‘De gemeente waardeert de inbreng van de omwonenden; om die reden is het haalbaarheidsonderzoek uitgesteld,’ aldus Marion Overberg, projectleider haalbaarheidsonderzoek.