Na een aantal testen op de Uithoflijn is gebleken dat er te veel en te grote risico's zijn ten aanzien van de planning. Hierdoor zal het nog langer duren voordat de Uithoflijn daadwerkelijk gebruikt kan worden.

De geplande ‘deadline’ van 8 juli 2018 zal daarom niet gehaald worden. Het blijkt dat de tramhaltes bij het Centraal Station en de tramsporen richting Jaarbeursplein voor moeilijkheden zorgen omdat de plaatsing erg lastig blijkt. ‘Het Uithoflijn project is een groot project dat bovendien gerealiseerd moet worden in een omgeving die constant in ontwikkeling is’, aldus Diane Marbus woordvoerder van de Uithoflijn.

Er wordt momenteel een nieuwe planning opgesteld die zekerheid moet geven over de daadwerkelijke in gebruiksneming van de Uithoflijn. De trams moeten door het stationsgebied kunnen voor onderhoud in Nieuwegein. Zodra deze verbinding tot stand is gebracht, en wanneer dat is moet gaan blijken uit de nieuwe planning, kan er er getest worden.

Er wordt ook gekeken naar de financiële consequenties die dit probleem met zich meebrengt. In het vierde kwartaal van 2017 zou bekend moeten worden wat de  financiële stand van zaken is.