Student & Starter is een partij opgericht door burgers die het perspectief vanuit studenten en starters op alles wat er in de stad speelt de gemeenteraad in wilt brengen. Op 3 november 2017 vond er een brainstorm plaats met zes enthousiaste burgers die ideeën gingen bedenken voor het Smakkelaarsveld dat nu een hoop ellende oplevert midden in de binnenstad.

Student & Starter heeft zijn eigen kantoor midden in de stad dat gevestigd is in het stadhuis aan de Korte Minrebroederstraat 2.  Zo houden zij zich bezig met moeilijkheden wat beter kan in de stad, zoals goede (fiets)bereikbaarheid, betaalbare woonruimte, meer groen enzovoort. Dit keer was er een brainstorm aan de gang over de Smakkelaarsveld waar er ideeën met elkaar werden besproken over wat er gebouwd kan worden op de Smakkelaarsveld. Deze brainstorm werd onder andere gehouden met Steven Menke, Isabeau Jensen, Jeffrey Koppelaar, Maurid Darwish, Felix, en Sven.

De brainstorm begon met een korte intro over de eisen van de Smakkelaarsveld, Jeffrey Koppelaar vertelde waar ze als brainstormer’ s rekening mee moesten houden, zoals dat het idee budgetneutraal moest zijn , dat er een tramlijn gaat lopen en dat het openbare vervoer er geen last van moet hebben. Ook zouden er woningen plaats vinden met een parkje, zoals een daktuin. Hierdoor zou er wat meer ruimte plaats vinden voor een nieuwe ontwikkeling op de Smakkelaarsveld.

Maurid Darwish liet een plattegrond zien van de Smakkelaarsveld zodat we een visueel beeld hadden bij bijvoorbeeld een idee. Jeffrey Koppelaar legde ons uit waar er een ruimte zou zijn voor een nieuwe ontwikkeling op de Smakkelaarsveld en wat er mogelijk zou kunnen zijn. Iedereen begon ideeën te bedenken en daarna ging de brainstorm aan de start. Alle ideeën werden door Steven Menke opgeschreven op een whiteboard, zo leek het Sven leuk om en mini-stage aan het water te vestigen die aansluit tot aan Tivoli Vredenburg. Of een ‘’soort van rooftop idee met een rooftop bar en groene gevel’’ zijn Maurid Darwish en Steven Menke enthousiast over. Ook een openbare ruimte met chill en flex plekken en toiletten vond iedereen wel een goed idee, zo verteld Maurid Darwish dat dit idee erg goed zou werken, bijvoorbeeld als je twintig minuten moet wachten, waar Isabeau Jensen ‘bij toevoegde ‘’en geen zes euro voor bier wil betalen op een terrasje omdat je alleen moet wachten en nergens anders binnen kan zitten’’. De vieuwpoint vind Jeffrey Koppelaar ook belangrijk, hij wilt meer groen in plaats van al die gebouwen. Steven Menke wilt ook meer sfeer creëren, door onder andere sfeerlichtjes. Hij wilt de Smakkelaarsveld maken tot je ‘’nooit uiteindelijke bestemming’’ en ‘’Smakkelaarsveld is een journey’’ verteld hij mysterieus en lachend.

Na al deze goede ideeën wou Jeffrey het hebben over wat ze juist niet willen hebben op de Smakkelaarsveld. Géén winkels! Zij Isabeau Jensen overtuigend, ‘’het zijn er genoeg’’ ook geen nutella en wafelwinkels voegde Sven toe. ‘’Meer groen willen we, dus niet volledig gesteend’’ zegt Jeffrey Koppelaar. Ook fietsenstallingen en parkeergarages is a no-go is iedereen mee eens. Steven Menke kwam ook met een goed idee om wind en zon studies uit te voeren voordat ze gaan beginnen met bouwen.

Toen het brainstormen voorbij was heeft Jeffrey Koppelaar alle ideeën verzameld en iedereen bedankt voor het komen en meedenken, daarna sloten ze het af met een vrijdagavond borrel.