De buurtoverlast in de binnenstad van Utrecht is toegenomen, volgens een onderzoek van het CBS in september 2018. In 2013 ervaarde 4.2 procent van de inwoners van de binnenstad overlast. Dit is gestegen naar 6.6 procent in 2017.

Sociale overlast kwam vorig jaar volgens 36.3 procent van de inwoners voor in de binnenstad. In 2013 was dit minder, namelijk 28.8 procent. In Utrecht oost zegt 2.3 procent van de inwoners veel buurtoverlast te hebben. Vier jaar eerder was dit 2.6 procent. In oost is dus sprake van een kleine daling van buurtoverlast.

Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast van kracht geworden, ook wel de Aso-wet genoemd. Deze wet geeft burgemeesters de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te op te leggen aan overlastgevers. Hierdoor worden de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten vergroot bij de aanpak van woonoverlast.

Gemeente Utrecht heeft echter nog steeds niet besloten wel of geen gebruik te maken van de Aso-wet. De Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) heeft een model APV-bepaling gemaakt, die door veel gemeenten is overgenomen. In de APV van Gemeente Utrecht ontbreekt nog steeds een bepaling omtrent woonoverlast.