70 jaar geleden op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. De Domkerk in Utrecht vulde deze dag in met een tentoonstelling, brieven schrijven aan politieke gevangenen en een lezing van professor dr. E.M.H. Hirsch Ballin.

De tentoonstelling

Amnesty International Nederland, Unesco NL, Bits of Freedom en andere organisaties hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan zes grafische ontwerpers om affiches te ontwerpen voor een tentoonstelling over Artikel 19 uit het VN-verdrag. Dit verdrag garandeert vrijheid om ‘zonder inmenging meningen te koesteren’.

De ontwerpers lieten in hun affiches zien wat vrijheid van meningsuiting voor hen betekent. Bijvoorbeeld Free Press Unlimited die Bits of Freedom benaderden. Free Press Unlimited verdedigt het recht van slachtoffers om gehoord te worden en ze springen in de bres voor journalisten die door hun werk gevaar lopen. Ook als zij afwijkende meningen vertolken over bijvoorbeeld de rechten van vrouwen. Bits of Freedom gelooft dat de samenleving het sterkst is wanneer burgers vrij zijn informatie te vergaren en hun mening te uiten zonder bang te zijn voor repercussies. Mensenrechten komen online steeds vaker in het gedrang,  Bits of Freedom vecht voor een open en vrij internet, voor iedereen. Het affiche waarin de visie van Free Press Unlimited wordt verbeeld, is gemaakt door Jerry Estié.

foto: Josephine Ummels

 

Write for rights

Amnesty International vraagt jaarlijks speciale aandacht voor tien mensen die onrechtvaardig behandeld zijn of ten onrechte gevangen zitten. Mensen kunnen een brief schrijven naar autoriteiten, op die manier om gerechtigheid te vragen. Daarnaast kan er een persoonlijke brief worden gestuurd, om hen te steunen.

Dit jaar voert Amnesty International over de hele wereld actie voor vrouwelijke mensenrechtenactivisten. Dit zijn vrouwen die strijden voor gelijke kansen tussen aanhangers van het regime en tegenstanders die zich niet gevangen laten nemen. Zoals de 30-jarige Atena Daemi uit Iran, zij verzet zich tegen de doodstraf. Op Twitter en Facebook leverde ze veel kritiek op executies,  liep mee in een vreedzaam protest tegen de executie van jonge vrouwen en deelde flyers uit. Ze werd veroordeeld tot 14 jaar cel voor onder andere het ‘samenzweren tegen de overheid en het bedreigen van de nationale veiligheid’. Later werd haar straf in hoger beroep teruggebracht tot 7 jaar. Amnesty strijdt ervoor om haar onmiddellijk vrij te krijgen.

Sanne (19): “Ik ben hier gekomen via Facebook. Net heb ik twee brieven geschreven, een persoonlijke en eeen door Amnesty voorgeschreven brief. Die persoonlijke brief vind ik toch best lastig, maar wel heel leuk om te doen.”

Lezing professor dr. E.M.H. Hirsch Ballin

Oud-minister van justitie E.M.H. Hirsch Ballin gaf een lezing over het verleden, het heden en de toekomst van de vrijheid van meningsuiting. Hij deed dit aan de hand van de Four Freedoms speech van Franklin D. Roosevelt uit 1941: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. “Het is belangrijk om in deze tijd erbij stil te staan hoe sterk de rechten en vrijheden van de mens, in de realiteit van het leven, met elkaar samenhangen”, zegt professor dr. E.M.H. Hirsch Ballin in zijn speech. 

Het is belangrijk om in deze tijd erbij stil te staan hoe sterk de rechten en vrijheden van de mens, in de realiteit van het leven, met elkaar samenhangen"

Mensenrechten in het paspoort

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens horen, volgens het Humanistisch verbond, thuis in het paspoort. Hierdoor wordt gelijkwaardigheid en vrijheid voor iedere Nederlander verdedigd. De petitie die hiervoor gehouden was werd overhandigd aan Boris Dittrich, mensenrechtenactivist en oud-politicus. De petitie is meer dan 51 duizend keer ondertekend. Jan van Zanen en professor dr. Barbara Oomen (hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten Universiteit van Utrecht) tekenden de petitie als eersten.