UTRECHT – De datum van de eerste editie van de Beurs Energiezuinig Wonen is voor de tweede keer verplaatst. De nieuwe datum stond gepland in het voorjaar van 2017, maar de organisatie heeft besloten de kabinetsformatie af te wachten.

De eerste editie zou worden gehouden op 2 en 3 april 2016. De reden van annuleren was dat er op dat moment onvoldoende diversiteit en volume op de beursvloer kon worden gegarandeerd, om een kwalitatief hoogstaande beurs te organiseren. Met diversiteit op de beursvloer werd de aanwezigheid van verschillende sectoren bedoeld. Er zat een behoorlijk verschil in ontwikkeling tussen de verschillende productgroepen. Daar waar de een nog niet toe was aan marketing, had de ander last van regelgeving, bijvoorbeeld de markt voor grondwarmte pompen. De nieuwe datum stond gepland in het voorjaar van 2017, maar ook deze datum is opnieuw verplaatst.

De reden hiervoor is volgens Joos Lambrechtsen, initiatiefnemer Beurs Energiezuinig Wonen, niet een tekort aan bezoekersanimo, maar dat zij de kabinetsformatie willen afwachten. “Het is aan de nieuwe regering om verduurzaming meer aandacht te geven. Kijk maar naar de buurlanden, daar is verduurzaming veel meer een item en wordt het aantrekkelijk gemaakt.” De regering in Nederland is volgens Lambrechtsen ‘niet veel verder dan het stimuleren van innovatie en onderzoek’. De visie van de nieuwe regering zal de toekomstpositie van de aanbieders duidelijk maken. De vraag is of zij zich gaat richten op het bedrijfsleven, of meer op de particuliere markt.

Lambrechtsen heeft geen stemadvies, maar liet weten dat wanneer mensen stemmen op partijen als de VVD of PVV, de achterstand van Nederland op dit gebied niet verkleind zal worden. “Nederland heeft met de huidige regering geen goede markt van vraag en aanbod om tot meer verduurzaming te komen van het eigen woningbezit.” Na de formatie van de nieuwe regering, gaat de organisatie de mogelijkheden voor 2018 onderzoeken.