Emina (1994, achternaam bij redactie bekend) is moslim en staat achter alles dat de profeet heeft geopenbaard. Haar praktiserende manier van geloven combineert ze onder andere met lidmaatschap van de vrouwencommissie van Utrechtse studentenvereniging Insan: ‘Heel veel mensen denken dat vrouwen binnen de islam thuis zitten en niks mogen doen, maar vanuit de islam wordt aangemoedigd dat vrouwen kennis opdoen en dingen leren.’

Wil je iets over jezelf vertellen?
‘Mijn ouders komen uit voormalig Joegoslavië, met de Bosnische etniciteit. Ze zijn eigenlijk gevlucht. Mijn opa en oma waren gastarbeiders in Duitsland voordat de oorlog uitbrak in Joegoslavië. Mijn ouders wilden bij het uitbreken van de oorlog ‘tijdelijk’ naar Duitsland. In Duitsland probeerden ze na de Bosnische oorlog heel veel mensen uit voormalig Joegoslavië terug te sturen, terwijl het land helemaal in puin lag. Toen hebben mijn ouders het geprobeerd in Nederland. Ik was toen drie. Ik heb een lange asielprocedure gehad en overal en nergens gewoond. Ik studeer nu psychologie aan de Universiteit Utrecht.’

Op welke manier gelooft je familie?
‘Mijn ouders zijn gelovig. Ze drinken geen alcohol en eten geen varkensvlees. Ik zou ze niet heel praktiserend noemen. Ze bidden bijvoorbeeld minder dan ik. Mijn zusje en broer bidden net als ik vijf keer per dag. Door het communistisch regime in voormalig Joegoslavië zijn mijn ouders niet opgegroeid in een omgeving waar het geloof werd aangemoedigd. Toen dat regime wegviel gingen mensen meer op onderzoek uit naar wat hun geloof inhoudt. Een grote groep is toen wat conservatiever geworden en anderen werden wat moderner. Mijn ouders zijn cultureel traditioneel, maar niet erg praktiserend.’

Draagt je moeder wel een hoofddoek, net als jij?
‘Mijn moeder, oma, zusje en tantes dragen er allemaal geen. Ik draag hem sinds ongeveer drie jaar geleden. Toen kwam de islam steeds slechter in het nieuws. Ik kon me heel erg vinden in wat ik allemaal vond toen ik daar meer onderzoek naar ging doen. Bijvoorbeeld dat het Kalifaat van IS niet legitiem is omdat er bepaalde voorwaarden aan zijn. Je moet mensen kunnen beschermen en joden en christenen zouden er ook moeten kunnen wonen. De reden dat ik een hoofddoek ging dragen was dus dat ik er meer over leerde en me er bewust van werd dat het een verplichting is in de islam. Mijn ouders stonden gewoon achter mij, maar mijn moeder vond het wel moeilijk. Ze was bang dat mensen me iets aan zouden doen of dat ik geen baan zou kunnen vinden. Maar de hoofddoek houdt me niet tegen.’

Je zit bij multiculturele studentenvereniging Insan. Hoe ben je daar terecht gekomen en waarom is zo’n studentenvereniging nodig in Utrecht?
‘Bij Insan heb je een plek waar je samenkomt met allemaal studenten die ook ambitieus zijn. Ik werd na een lezing van Insan bevriend met een van de bestuursleden, en nu zit ik bij de commissie Noor en de commissie Liefdadigheid. Bij Noor organiseren we activiteiten voor vrouwen door vrouwen. Laatst hadden we een lezing over Empowerment van vrouwen, met twee succesvolle vrouwen die vertelden over hun werk. Het probleem waar ik tegen aan loop bij andere studentenverenigingen is dat er wel alcohol wordt gedronken. Bij Insan is dit niet zo omdat er islamitische leden zijn, voor wie de vereniging inclusief wil zijn. Bovendien zijn er weinig platformen voor moslimvrouwen in studentenkringen. De zorgen van vrouwen en mannen verschillen toch vaak. Heel veel mensen denken dat vrouwen binnen die islam thuis zitten en niks mogen doen, maar vanuit de islam wordt aangemoedigd dat vrouwen kennis opdoen en dingen leren. De vrouw is een soort school voor de volgende generatie. Het beeld dat is ontstaan is vanuit culturen en gemeenschappen van mensen ontstaan. Tussen cultuur en geloof zit een groot verschil. Als men niet leert over zijn geloof gaat men zijn cultuur als dominant zien.’

Kan je voorbeelden geven van wanneer die cultuur als te dominant wordt gezien?
‘Er zijn heel veel dingen die moslims doen waarvan ik zie dat het islamitisch gezien niet correct is. Bijvoorbeeld eerwraak en uithuwelijken. Een vrouw moet volgens de Koran instemmen met haar huwelijk. Ook vrouwen die ‘exposed’ worden, zijn niet islamitisch. Je mag iemands zonden niet openbaren. Als je dat doet, ben jij ook zondig. Het wordt wel gedaan door moslims, en dat vind ik jammer. Wel moet je alles in de context plaatsen. In India is eerwraak bijvoorbeeld ook een heel groot probleem. Dat soort dingen komen in bepaalde gebieden, ook islamitische, meer voor. Als je laaggeschoold bent, in armoede wordt opgevoed en te maken hebt met oorlog en onderdrukking weet je misschien niet beter. Iets als IS komt ook door een samenloop van omstandigheden. Om meer macht te krijgen in een gebied en de ideeën te verspreiden gebruiken mensen altijd al geweld. Om dat toe te schrijven aan de islam is historisch gezien niet correct. Ik zou ook wel willen dat meer mensen mijn geloof snappen, maar ik zou daar nooit geweld voor gebruiken.’

Waarom voelt je geloof voor jou goed?
‘Het geloof is altijd een houvast. Het is niet vaag, er is een bepaalde richtlijn en daar geloof je in. Je hoeft je niet constant af te vragen waarom we hier zijn, of waarom je op een bepaalde manier bent of waar we hierna naar toegaan. Vragen waar de wetenschap geen antwoord op heeft hoef je je niet af te vragen. Je leert omgaan met je medemens. Je ouders zijn de mensen die je het meest moet respecteren op aarde, vooral je moeder. Als je het in context ziet was het destijds niet normaal goed te zijn voor je vrouwen, maar voor onze profeet Mohammed – vrede zij met hem – wel. Ook ontmoet ik in de moskee erg veel mensen. Er is in mijn moskee een best wel open sfeer. De hele gemeenschap moet letten op de kinderen. In deze tijd, wanneer iedereen geneigd is om alles in zijn eentje te doen, vind ik het mooi om op elkaar te letten, en je niet alleen bezig te houden met het wereldse. Je wordt daardoor terug naar aarde gehaald. Het leven draait niet alleen om nu succesvol zijn. Je moet ook goed zijn voor het hiernamaals, goede daden verrichten en goed voor je familie zijn.’

Zou er iets kunnen gebeuren waardoor je van je geloof afstapt?
‘Ik zie niet gebeuren dat ik ooit van mijn geloof af zou stappen. Er is niets aan de islam dat mij doet twijfelen, ook niet acties van anderen. De islam is naar mijn mening logisch. Mensen denken vaak dat het gaat om wat er niet mag, maar je krijgt ook heel veel rust. Je wordt geboren en gaat dood, en voor alles daartussen heb ik een handleiding. Bij elke keuze die ik maak kijk ik of het mag volgens de islam. Ik sta achter alle uitleg die daarbij gegeven is door de profeet. Dat je niet mag drinken vind ik goed, want het speelt met je gemoedstoestand. Je moet altijd paraat zijn om te handelen zoals goed is. Het is eigenlijk een bescherming tegen jezelf.’