Utrecht is na Amsterdam de tweede gemeente die de nieuwe maatregel ‘snorfiets moet naar de rijbaan’ vanaf mei 2019 gaat invoeren. De overheid heeft groen licht gegeven om snorfietsers per 1 juli van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen. Brancheorganisaties ANWB, Bovag, Rai Vereniging en Scooterbelang zijn fel tegen het voorgenomen besluit.

In een brief aan de gemeenteraad laat D66-wethouder Victor Everhardt weten dat snorfietsen met een blauw kenteken niet alleen een gevaar op de fietspaden leveren, maar ook dat de snorfiets fijnstof uitstoot wat schadelijk is voor de volksgezondheid. Met name voor de fietsers en de voetgangers.

Verkeersbesluit

De nieuwe maatregel gaat de snorfietsen verbannen naar de rijbaan, een helm wordt verplicht ingesteld voor de snorfietsers. Het verbod draagt bij aan de veiligheid van de fietsers. Daarnaast trekt de gemeente ook geld uit de kast voor het aanpassen van de verkeersborden en om de weggebruikers er op te wijzen van de nieuwe maatregel. 

Verkeersveiligheid en onderzoeken

Brancheorganisaties zoals Bovag, RAI Vereniging en de ANWB zijn niet blij met de nieuwe getroffen maatregel. Uit een onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) van vorig jaar, blijkt dat het aantal ernstige gewonden onder snorscooterbestuurders alleen maar afneemt. Ook blijkt uit het onderzoek dat de verkeersonveiligheid met name voor de snorfietsers juist vergroot.

Grote risico’s

De verenigingen willen de snorfietsers op het fietspad houden, RAI Vereniging: ‘’De snorfiets behoort op het fietspad te blijven, verplaatsing naar de rijbaan veroorzaakt meer problemen dan deze maatregel oplost. De drukte op het fietspad zal door deze maatregel hooguit gevoelsmatig minder lijken, terwijl de veiligheid van de snorfietser door het te grote snelheidsverschil in gevaar wordt gebracht. Een helm biedt geen bescherming tegen elk mogelijk ongeval en kan zelfs minder voorzichtig rijgedrag uitlokken. Bovendien zullen snorfietsers andere routes kiezen langs rustiger straten zonder vrij liggend fietspad en verplaatst eventuele overlast zich daarnaartoe.’’ Aldus RAI Vereniging over het nieuwe beleid.

ANWB: ‘’ Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat deze maatregel veilig is wegens de helmplicht die eraan wordt gekoppeld. Een helm kan ongevallen niet voorkomen en zal hoogstens helpen de gevolgen van een ongeval te verkleinen. Het besluit betekent in feite het einde van de snorfiets.

Wij signaleren dit probleem al langer en zijn fel tegen het verplaatsen van de snorfietser naar de rijbaan. Snorfietsers op de rijbaan 25 km per uur laten rijden is vragen om problemen met de verkeersveiligheid, is niet logisch en wekt irritatie op bij andere weggebruikers. We baseren ons op de ervaringen die zijn opgedaan toen in de jaren ’90 de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan is verplaatst.

Als deze regels per gemeente gaan verschillen, zal dit de nodige verwarring veroorzaken. Dit levert een risico op voor de verkeersveiligheid en ook extra kosten als dit bijvoorbeeld met borden moet worden geregeld.’’ Zegt de ANWB