Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag 8 maart in het Utrechtse werkspoorkathedraal te vinden, om samen met een groep kinderen het startsein te geven voor de Week van de Gezonde Jeugd. Van 11 tot en met 15 maart vinden er op scholen, verenigingen en in buurthuizen activiteiten plaats die een gezonde leefstijl stimuleren.

In Nederland heeft gemiddeld 14% van de jongeren overgewicht. Kinderen met overgewicht zijn minder fit dan hun leeftijdgenoten, worden vaker gepest en krijgen later te maken met problemen rondom hun gezondheid. De omgeving waarin kinderen leven verleidt op allerlei manieren tot ongezond gedrag. Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wilt iets aan het overgewicht veranderen zodat jongeren gezonder worden.

Volgens de sportnota (2017-2020) van de Gemeente Utrecht, sport in Utrecht-Oost 95% van de jeugd. In Overvecht sport slechts 63% van de jongeren, dat aantal is dus aanzienlijk lager. In Overvecht komt dit omdat, minder dan de helft van de meisjes uit groep zeven en acht met een Marokkaanse achtergrond lid is van een sportvereniging. Ook leerlingen met een Turkse achtergrond sporten minder vaak bij een vereniging. Van de leerlingen zonder migratieachtergrond is 91% lid van een sportvereniging.  Leerlingen zonder migratieachtergrond bewegen over het algemeen vaker voldoende dan leerlingen met een andere achtergrond.

Verder geven jongeren als reden dat ze te druk zijn met school, een bijbaan hebben of liever uitgaan. Daarnaast zijn jongeren op zoek naar activiteiten die beter aansluiten bij hun wensen en behoeften. Behalve leeftijd en etnische achtergrond spelen ook opleiding en geslacht een rol bij de sportdeelname. Door meer aandacht te bieden aan de gezonde jeugd, hoopt JOGG overgewicht onder jongeren te verminderen.

Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht is een nationaal programma. Het heeft als doel om meer jongeren op gezond gewicht te krijgen. Gemeenten kunnen er voor kiezen om zich aan te sluiten bij deze aanpak. Er zijn inmiddels 133 gemeenten aangesloten. Het grote resultaat van deze aanpak is, dat in 16 gemeenten het overgewicht al is gedaald.

Vrijdagmiddag 8 maart is Koning Willem-Alexander aanwezig om het startsein te geven zodat de week van de gezonde jeugd kan beginnen. Tijdens de opening op 8 maart houdt staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een toespraak. Ook zijn er diverse toespraken en dialoogsessies over hoe de omgeving van jongeren gezonder gemaakt kan worden.

Wil je meer weten over de week van de gezonde jeugd? Op hun site https://weekvoordegezondejeugd.nl/ is hierover meer informatie te vinden.