‘Van wie is de provincie?’, die vraag stond centraal tijdens het politieke debat in Podium Oost, georganiseerd in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten. De middag verliep wat chaotisch en erg spannend werd het niet, maar de zaal was bomvol. Wonen was één van de speerpunten. Dat onderwerp trapte het CDA af met de woorden: 'Jongeren worden steeds meer naar de stad verjaagd.'

De zaal waar het debat gehouden werd, was net een soort theater – er hingen rode gordijnen, er stond een digitaal bord met een PowerPoint. Aanvankelijk stonden er zo’n veertig stoeltjes opgesteld, maar dat aantal werd tegen de tijd dat het debat begon aangevuld met zo’n tien tot vijftien stoelen. Het publiek dat op het debat afkwam, was overwegend vijftig-plus, afkomstig uit Utrecht-Oost. De sfeer in de zaal was gemoedelijk: iedereen leek elkaar te kennen.

Politiek journalist Kees Boonman leidde het debat. Hij maakte kenbaar dat je te allen tijde vragen kon stellen. Daarnaast maakte hij tussendoor vaak humoristische toespelingen die goed aangemeten waren voor deze gelegenheid. Dit zorgde voor wat gelach in de zaal.

Wat de partijen willen
Allereerst lieten de aanwezige partijleden in het wilde weg weten wat zij voornamelijk wilden voor de provincie Utrecht. D66 wil mooie plekken in de natuur behouden om daar te recreëren en de vrijetijdseconomie te bevorderen. Voor de PvdA is aantrekkelijke binnenstedelijke verdichting een hoofdpunt, dus meer wonen in de stad, op een gezonde manier. GroenLinks wil de bevolking zover krijgen dat ze stoppen met hout stoken. De VVD wil een systeem waarbij je kunt wonen bij goed openbaar vervoer, en waarbij er goed OV is om bij te wonen. Hier werd aan toegevoegd dat de bouwgrond momenteel schaars is, en er gebouwd moet worden waar het kan, zonder de natuur aan te tasten. Tot slot meldde het CDA dat het een vitaal platteland wil waar goed ondernemerschap mogelijk is, en waar het leefbaar is.

Wonen is speerpunt
Wonen bleek bij alle aanwezigen een speerpunt. ‘Dorpjes mogen wat het CDA betreft uitbreiden, want jongeren worden steeds meer naar de stad verjaagd.’ zei Mourik. D66 is van mening dat de rode contouren (denkbeeldige rode lijnen waarbinnen gebouwd mag worden, en daarbuiten niet, red.) juist de kracht hebben om gemeenten creatief te laten nadenken over de inrichting van de bouw. PvdA wil net als GroenLinks dat de binnenstedelijke bouw zo goed mogelijk gerealiseerd moet worden, om ook het probleem van de dure huizenprijzen te bestrijden. Daarbij bepleit de Partij voor de Arbeid om passende woningen voor ouderen te realiseren (senioren wonen nu vaak in te grote woningen, red.), zodat er meer ruimte voor gezinnen komt.

Energievraagstuk
Aan het eind werd het energievraagstuk – en dan voornamelijk aardwarmte – aangehaald. De D66 is voor meer onderzoek naar de aardwarmte en meldt dat zij nu samen met het Utrecht Science Park een proef doen. GroenLinks vindt dat de 3% duurzame energie die in de hele provincie Utrecht is opgewekt te weinig is. Boelhouwer (GL) wil windmolens langs onder andere het Amsterdam Rijnkanaal en snelwegen. Ze vindt dat de mensen die last ondervinden van bijvoorbeeld windmolens, daarvan ook de lusten moeten ondervinden, in de vorm van bijvoorbeeld een lagere energierekening.

Slotwoord van de partijen
Tot slot mochten de aanwezige partijen allemaal kenbaar maken wat zij gaan of willen inbrengen. Zo zei De Droog: ‘Met D66 in het bestuur gaan we Parijs halen.’ PvdA zei dat iedereen mee moet kunnen doen, dus ook de mensen die een minder gevulde portemonnee hebben. De visie is om de lage inkomens buiten de spitsuren gratis met het OV te laten reizen. GroenLinks wil, zoals eigenlijk al bekend was, werk maken van het klimaat. Van Schie (VVD) wil de rode contouren wat verschuiven om betaalbare woningen voor heel de provincie neer te zetten. Als laatst deelde CDA mee dat ze een goed MKB-beleid willen, en niet te veel vanuit het Utrecht Science Park willen denken.