Geen invaller als een leraar ziek is, dat is de realiteit voor veel scholieren. Het lerarentekort is nergens in Nederland zo groot als in de regio Utrecht. Over twee jaar zullen er 250 onvervulde vacatures zijn in het voortgezet onderwijs. Ex-militairen, zij-instromers en docenten uit Limburg kwamen al voorbij als mogelijke oplossingen. Een volgende oplossing die door 35 schoolbesturen in Midden-Nederland wordt gegeven, is het vervangen van docenten door digitaal lesmateriaal. Wij peilden de meningen hierover in het zonnige Utrecht.