Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert deze week samen met de Gemeente Utrecht de Week van de Veiligheid. Maar wat is nu specifiek voor ondernemers van belang bij het verkleinen van de veiligheidsrisico’s? ‘Er zit vooral veel risico aan de digitale kant van het ondernemen’, vertelt Jasper van Rumpt, eigenaar van Van Rumpt specialisten in o.a. veiligheidsproducten.

Utrecht onderscheidt zich niet van andere regio’s, als het gaat om onveiligheid, maar voor de doelgroep ondernemers specifiek zijn er wel een aantal trends te merken, die voornamelijk te maken hebben met de digitalisering van het ondernemerschap: ‘Voor ondernemers is vooral de digitale beveiliging van bedrijven belangrijk. Oneigenlijk gebruik van internetfaciliteiten komt tegenwoordig steeds vaker voor. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld spookfacturen en het hacken van software. Ook moet er geen patroon te zien zijn in de geldstromen, om de risico’s te verkleinen.’ zegt van Rumpt.
Ook is er een tendens te zien op het gebied van betalen in de horeca, volgens van Rumpt: ‘Om de omgang met geld makkelijker te maken, is er de afgelopen jaren veel op aangestuurd dat er meer gepind wordt in horecagelegenheden. Het is belangrijk dat er zo min mogelijk kasgeld aanwezig is. Wij proberen zelf onze eigen zaak zo veilig mogelijk te houden in de breedste zin van het woord. Preventie is belangrijk, dus het sluitwerk en de alarmsystemen zijn up to date. Maar ook is het belangrijk dat ons personeel weet wat ze met verdacht gedrag aan moeten.’
Volgens het CCV en de Gemeente Utrecht is het van belang dat andere ondernemers dit ook doen, en daarom verspreiden zij tijdens de laatste dagen van de Week van de Veiligheid nog meer van tips als deze voor ondernemers bij de bijeenkomsten die georganiseerd worden.