Afgelopen donderdag organiseerde DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks, een bijeenkomst in de Helling over het Nederlandse vliegverkeer. Op deze avond sprak tweede kamerlid Suzanne Kroger over de negatieve gevolgen van vliegen. Met als doel, het Nederlandse en Europese vliegbeleid een halt toe te roepen.

Ruim voor de bijeenkomst van start ging, was het al druk in de Helling. Veel van het publiek kenden elkaar al door hun lidmaatschap bij DWARS of GroenLinks en voor hen was het een wederzien van vrienden. Anderen stonden wat aan de bar te kletsen en ondanks het serieuze onderwerp van de bijeenkomst was er vooral veel gelach te horen. Om acht uur verschoof de menigte zich langzaam naar de zaal waar de bijeenkomst zou beginnen.

Suzanne Kröger opende de avond door te vertellen over de Nederlandse plannen om in Lelystad een extra vliegveld te openen. “Ze willen dit doen als overloop luchthaven voor het overvolle Schiphol, want momenteel is verdere groei op Schiphol niet mogelijk.” Legt Kröger uit. Schiphol bereikte in 2017 het maximum van vijfhonderdduizend toegestane starts en landingen. Kröger gaat verder; “Het plan van de regering is dan ook om Lelystad de nieuwe taken van vakantie luchthaven op zich te laten nemen. Dit omdat de luchtvaartsector beweert dat de groei van Schiphol van de drijvende motor is achter de Nederlandse economie, maar zonder in te zien hoe veel schade deze plannen aanrichten.” Volgens GroenLinks zal het openen van Lelystad Airport de omgeving van Lelystad beroven van rust en ruimte en staat het stimuleren van vliegverkeer haaks op de Europese klimaatdoelstellingen.

Kröger sprak inspirerende, hoopvolle woorden, maar toonde ook begrip, wat de tot dan toe enigszins rumoerige zaal muisstil maakte.  “Terecht maken mensen zich zorgen over het Nederlandse vliegverkeer. Terecht maken mensen zich zorgen over de toekomst van hun kinderen en terecht vrezen mensen voor de aarde.”

Kröger pleite voor een regering die de economie niet vooropstelt maar de mensen en het milieu en schetste haar inspanning om de kamer te overtuigen om de plannen van Lelystad Airport te stoppen. “De groei van Schiphol wordt erdoor geduwd door ambtenaren en de industrie en gaat ten koste van heel veel mensen, natuur en het klimaat, mijn boodschap aan heel Europa is dan ook. Wij knokken terug!”

Tot slot was er nog ruimte voor publieksvragen. De lampen gingen aan, Kröger stapte van haar spreekgestoelte en nam samen met twee organisatoren van het evenement uitgebreid de tijd om het publiek te woord te staan. Er werden grappen gemaakt over het infiltreren bij de VVD om vanuit daar de plannen te dwarsbomen waarna Kröger, de organisatoren en de zaal hard begonnen te lachen. Dit zette goed de toon voor het aankomende half uur waarin vragen werden beantwoord. De gesprekken met het publiek werden op een veel luchtigere manier gevoerd dan de speech. Het publiek probeerde vooral mee te denken en leek tevreden met de antwoorden die zij kregen.

Kröger en de organisatoren riepen vooral het publiek op om samen te komen. “Zoek elkaar op; zoek medestanders in andere regio’s. De massa kan uiteindelijk het verschil maken.” Het was duidelijk dat het hoofddoel van de bijeenkomst was ontstaan uit het bij elkaar brengen van mensen die tegen het vliegbeleid zijn, deze te inspireren en hopelijk daardoor een nog grotere groep tegenstanders te creëren. Wat dit uiteindelijk betekend voor de realisatie van de plannen van Lelystad Airport zal nog moeten blijken. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het vliegverkeer op een felle tegenwerking van DWARS en GroenLinks kunnen rekenen.