In Utrecht is afgelopen dinsdag een “hangmatvlot” te water gelaten. Dit is een concept van initiatiefnemer Arjan Visscher waarbij je op een vlotje, met daarop de hangmatten, al varend afval uit de Utrechtse grachten kan vissen. Arjan had de perfecte dag uitgekozen om zijn vlot te water te laten want het zonnetje scheen en het was heerlijk warm. Een goede dag om te varen over de grachten.

Het is na dagen weer eens mooi weer en de initiatiefnemer van het hangmatvlot, Arjan Visscher, staat klaar om zijn vlot te water te laten. Op de planning staat dat dit half één zal moeten gebeuren. Voor nu staat iedereen nog gezellig met elkaar te kletsen, de aanwezige pers klapt de statieven uit en maken de camera’s gereed.

Inmiddels begint de stijger aardig vol te lopen met mensen. De meeste zijn hoogstwaarschijnlijk familie en vrienden van initiatiefnemer Arjan Visscher en de rest hoort bij het team van Peasy. Peasy is het chipsbedrijf dat het concept van Arjan sponsort.

Arjan begint met zijn speech. Hij bedankt ten eerste de aanwezig pers en  gemeenteraadslid Jantine Zwinkels van het CDA. Hij vertelt over de sponsor van het hele concept, Peasy en ook nog even over zijn vorige concept waarbij hij hangmatten door de stad heen wilde hangen. Dit idee werd helaas niet goedgekeurd door de gemeente.“Ik blijf concepten verzinnen die de stad Utrecht kunnen verrijken want dat is mijn uiteindelijke doel!”vertelt Arjan opgeladen en met een zekere gedrevenheid in zijn stem.

Gemeenteraadslid Jantine Zwinkels vindt het jammer dat de eerdere ideeën van Arjan Visscher door de gemeente zijn afgekeurd. Zo vertelt ze: ’ Bomen zijn er niet alleen om naar te kijken maar er kan ook in gespeeld worden en er kan ook in gehangen worden. Dit kan zeker als je kijkt naar hoe goed Arjan zijn verhaal tegenover de gemeente heeft onderbouwd. Daarom vind ik het zo jammer dat zijn hangmat ideeën zijn afgekeurd door de gemeente.”. Ze vertelt dat ze hier aanwezig is om aan de gemeente te laten zien dat ze gewoon vertrouwen moeten hebben in jonge initiatiefnemers en dat ze gewoon een beetje vrijheid moeten geven. De stad is immers van ons allemaal.”.

Het is inmiddels kwart voor één en het hangmatvlot wordt dan eindelijk te water gelaten, het grote moment waar de aanwezigen op hebben gewacht. Traditioneel wordt het vlotje eerst gedoopt met een fles champagne. Van achter aan de menigte wordt er luid geroepen: “behouden vaart!!”. De toeschouwers blijken dit een gepaste zin te vinden voor het moment en voor je het wist riep iedereen de zin uit. Dit moet een moment van euforie voor Arjan Visscher zijn geweest die maanden heeft gewerkt aan het ontwikkelen van zijn hangmatvlot. Dit bleek achteraf ook zo te zijn toen hem ernaar gevraagd werd.

Champagne wordt uitgedeeld door Arjan Visscher zelf en de felicitaties worden hem toegewenst. Op zijn plaatst bedankt Arjan Visscher de aanwezigen weer voor hun steun en aanwezigheid.  Een vrouw  van het team van de sponsor deelt hun speciale zakjes chips uit. Vervolgens roept Arjan: “Nou, het wordt dan maar eens tijd om ons hangmatvlot uit te testen”. De co-founder van de sponsor stapt in en Arjan zelf ook. Vervolgens wordt er een klein rondje gevaren ter demonstratie.

De heren komen weer aan bij de stijger en het lijkt erop dat het evenementje ten einde is. De aanwezige blijven nog even hangen om te kletsen en Arjan stelt aan de co-founder van Peasy voor om een rondje over de Oudegracht te doen en dat wordt goed gevonden. Langzaam verdwijnt het vlotje onder de Zandbrug door en een mooie dag is ten einde gekomen.