Iedereen voelt zich wel eens eenzaam, maar we linken dit vooral aan ouderen en mensen met sociale problemen. Wat er vaak vergeten wordt, is dat jongeren ook eenzaam kunnen zijn. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat je ook eenzaam kan zijn terwijl je veel mensen om je heen hebt.
Utrecht is een van de snelst groeiende studentensteden van Nederland, een plek waar je niet van verwacht dat er eenzaamheid speelt. Toch geeft een deel van de studenten aan zich wel eens eenzaam te voelen.
Ik sprak met gedragswetenschapper Dr Gerine Lodder, zij legt uit hoe eenzaamheid onder jongeren ontstaat en wat eenzaamheid eigenlijk inhoud.